Subscribe to RSS - Pungert
1.1.1970
Peč pri Tonet, Jenko Jože, Pungart 12 pri Škofji Loki. Teren 26 - Alpska hiša - Gorenjska (1970).
Vsak evangelist ima v rokah knjigo - evangelij, ki ga je napisal - Sv. Matej z atributom angelom...
Par v praznični gorenjski kmečki noši. Konkretna upodobitev je najbrž motivno izvirna, vsekakor pa...
Konkretna upodobitev je najbrž motivno izvirna, vsekakor pa je glede na osebni slog značilno delo...
Konkretna upodobitev je najbrž motivno izvirna, vsekakor pa je glede na osebni slog značilno delo...
Na Koroškem in Gorenjskem je Job postal zavetnik čebelarjev vsaj že v poznem 18. stoletju, na...
Prizor iz motivne skupine živali v človeških vlogah. Konkretna upodobitev je najbrž motivno izvirna...
Za lisico in vse, ki ne marajo lovstva, močno zabaven prizor, ki je morda celo ilustracija...
Krojači bežijo pred polžem. Upodobitev tega motiva je bila na grafiki, od koder je najbrž prišla na...
Konkretna upodobitev je glede na osebni slog značilno delo delavnice vaškega slikarja in podobarja...
Konkretna upodobitev je glede na osebni slog značilno delo delavnice vaškega slikarja in podobarja...
Izročilo o kraju izdelave (Hosta pri Škofji Loki) se nanaša na Gregorja Benedika, ki je slikal v...
Lov na tigra. Glede na jezdnega slona sodi prizor najbrž v Indijo; vsekakor domnevamo predlogo z...
Bik napade lončarja. Konkretna upodobitev je najbrž motivno izvirna, vsekakor pa je glede na osebni...
Konkretna upodobitev je glede na osebni slog značilno delo delavnice vaškega slikarja in podobarja...
Konkretna upodobitev je vsekakor glede na osebni slog značilno delo delavnice vaškega slikarja in...
Golob kot podoba sv. Duha, enega izmed oseb konstrukta sv. Trojice, ki je nastal zaradi težnje...
Jezdec ima tul s pušicami, pod figurama je slabo ohranjena podoba neke mrtve zveri, ki leži na...
Kmetje vodijo bika. Končnica je bila najdena v okolici Poljan. Delo delavnice vaškega slikarja in...
Veseljačenje. Upodobljena je harmonika, kar je na končnicah redko ( prim. Z. Kumer, Godčevski in...
Grabljenje in vardevanje sena v kozolec. Glede na osebni slog značilno delo delavnice vaškega...
Delo delavnice vaškega slikarja in podobarja Gregorja Benedika, rojenega l. 1850 in umrlega 1923...
Upodobitev sodi v motivno skupino, v kateri nastopajo ženske skupaj s hudiči (gl. S. Metken, Der...
Upodobitev sodi v motivno skupino, v kateri nastopajo ženske skupaj s hudiči (gl. S. Metken, Der...
Upodobitev sodi v motivno skupino, v kateri nastopajo ženske skupaj s hudiči (gl. S. Metken, Der...
1.1.1970
"Novi kot" v hiši pri Tonet, Jenko Jože, Pungart 12 pri Škofji Loki. Teren 26 - Alpska...
1.1.1970
Kot z mizo pri Tonet, Jenko Jože, Pungart 12 pri Škofji Loki. Teren 26 - Alpska hiša - Gorenjska (...
1.1.1970
Del hiše (ob vratih v kamro) pri Tonet, Jenko Jože, Pungart 12 pri Škofji Loki. Teren 26 - Alpska...
1.1.1970
Pungart št. 12 pri Škofji Loki, Jenko Jože, pri Tonet. Teren 26 - Alpska hiša - Gorenjska (1970).
Kmet ziblje Francoza. Za motiv gl. M. Jagodic, Kmet ziblje Francoza, v: Slovenski etnograf VIII,...
Konkretna upodobitev je najbrž motivno izvirna, vsekakor pa je glede na osebni slog značilno delo...
Morda gre na končnici za svojstveno, pravljično pojmovano interpretacijo neke predloge z drugačnim...
Konkretna upodobitev je najbrž motivno izvirna, vsekakor pa je glede na osebni slog značilno delo...
Ženski podita hudiča, ki jima kaže osla. Na zadnji strani končnice je napis s svinčnikom “I achau...
Konkretna upodobitev je najbrž motivno izvirna, vsekakor pa je glede na osebni slog značilno delo...
Stara in nova noša. Konkretna upodobitev je najbrž motivno izvirna, vsekakor pa je glede na osebni...
Konkretna upodobitev je najbrž motivno izvirna, vsekakor pa je glede na osebni slog značilno delo...
Konkretna upodobitev je najbrž motivno izvirna, vsekakor pa je glede na osebni slog značilno delo...
Konkretna upodobitev je najbrž motivno izvirna, vsekakor pa je glede na osebni slog značilno delo...
Izročilo o kraju izdelave (Hosta pri Škofji Loki) se nanaša na Gregorja Benedika, ki je slikal v...