Subscribe to RSS - Predoslje
Predoslje. Na razglednici Trgovina in gostilna M. Likozar, grad Brdo, osnovna šola. Med leti 1928...
Predoslje. Med leti 1928 in 1947.
Predoslje. Na razglednici Trgovina Fr. Beton, grad Brdo in osnovna šola. Med leti 1928 in 1947.
Predoslje. Med leti 1928 in 1947.
Predoslje. Med leti 1928 in 1947.
Predoslje. Med leti 1928 in 1947.
Predoslje. Na razglednici Gostilna in trgovina M. Kuralt - Basaj. Med leti 1928 in 1947.
Predoslje. Med leti 1928 in 1947.
Predoslje. Med leti 1928 in 1947.
Predoslje. Med leti 1928 in 1947.
Predoslje. Med leti 1928 in 1947.