Subscribe to RSS - Moste pri Komendi
Gospodarsko poslopje, pod.
Legenda pripoveduje, da se je svetnica vračala z božje poti v Rimu v spremstvu enajst tisoč devic,...
Na obrazu stoječe figure so ostanki upodobitve brade in v njeni levici je cvetoča palica. V...
Motiv temelji v Svetem pismu nove zaveze: po 40. dneh posta v puščavi pride h Kristusu hudič in mu...
Končnica je bila z barvami sekundarno popravljena. Svetniška legenda pripoveduje, da je bila...
Motiv je utemeljen v Svetem pismu nove zaveze: bogati, po postavi majhni cestninar Zahej spleza na...
Desno ob Lambergarjevem vratu so ostanki letnice 1857. Upodobljen je prizor, kot je opisan v pesmi...
Gre za družino Marijinih staršev sv. Ane in Joahima, o katerih poročajo apokrifni spisi. Motiv je...
Legenda pripoveduje, da je svetnik sv. Anton Puščavnik samotno živel v puščavi, kjer so ga...
Poznosrednjeveška ikonografska shema, v kateri sv. Trojica krona Marijo, je sicer v poljudni...
Nastanek ali predloga za ta protiprotestanski propagandni prizor sta še nejasna. Pomen takšnih...
Legenda pripoveduje, da je Marjeta Antiohijska odbila snubljenje antiohijskega prokuratorja, češ,...
Na končnici ni več barve, vendar so ostale precej jasne reliefne sledi tam, kjer je bila plast...
Prepoznavnost upodobljene živali je precejšnja; zdi se, da je končnici rabila za predlogo kakšna...
Ikonografska predstava krvavečega srca s križem in trnjevim vencem kot Jezusovega simbola je...
Končnica je iz čebelnjaka Franca Lukanca iz Most pri Komendi.
V predmetu, ki ga upodobljenec drži v desnici, nedvomno prepoznamo trobento. Končnica je iz...
Mladostni videz upodobljenca ob križu in lobanji zanesljivo določa sv. Alojzija, čeprav zaradi...
Upodobljen je prizor, kot je opisan v pesmi ustnega slovstva. Že pred spopadom je imel Pegam levo...
Ikonografski tip Marija Pomagaj. Najbrž gre za Marijo z Brezij na Gorenjskem; ostanki naslikane...
Motiv temelji v Svetem pismu nove zaveze: po 40. dneh posta v puščavi pride h Kristusu hudič in mu...
V svetnikovi desnici z gotovostjo prepoznamo skodelo z blagoslovljeno vodo, s katero krsti...
V sredi z gotovostjo prepoznamo stoječo Marijo z detetom, oba imata levo in desno v iztegnjenih...
Nad žrelom za izletavanje čebel je napis: “Sv. Boštjan”. V gajici zapisana črka š omogoča datacijo...
Legenda o sv. Roku pravi, da je pomagal kužnim bolnikom dokler ni sam zbolel, se umaknil v gozd,...
Upodobitve s tem motivom so prišle na končnice z grafik ali slik na steklo (gl. N. Gockerell, Die...