Subscribe to RSS - Male Češnjice
15.8.1950
"Šatrga" (ročni voz) za voziti s polja, Zajc Amalija, Male Češnjice 4. Teren 5- Št. Vid...
15.8.1950
Sadarjev Poldek pase, Male Češnjice. Teren 5- Št. Vid pri Stični, Radohova vas, Dob-OLO Grosuplje,...
1.1.1950
Hiša: 2 tlorisa. Lastnica Amalija Zajc, Male Češnjice 4.
15.8.1950
Brv čez češenjski potok- levo "križ" za "ruhe" ovijati, ko jih operejo v potoku...
15.8.1950
Vrata hiše št. 2 v Malih Češnjicah. Teren 5- Št. Vid pri Stični, Radohova vas, Dob-OLO Grosuplje,...
15.8.1950
Ta "goreja" (gornja) hiša, Zajc Amalija, Male Češnjice 4. Teren 5- Št. Vid pri Stični,...
15.8.1950
Gospodarsko poslopje, Zajc Amalija, Male Češnjice 4. Teren 5- Št. Vid pri Stični, Radohova vas, Dob...
15.8.1950
Ta "goreja" (gornja) hiša, Zajc Amalija, Male Češnjice 4. Teren 5- Št. Vid pri Stični,...
1.1.1950
Štirna (vodnjak). Lastnica Matilda Vencel - pri Križarju, Male Češnjice 16.
15.8.1950
Gospodarsko poslopje, Zajc Amalija, Male Češnjice 4. Teren 5- Št. Vid pri Stični, Radohova vas, Dob...
15.8.1950
Strašilo v koruzi, Male Češnjice. Teren 5- Št. Vid pri Stični, Radohova vas, Dob-OLO Grosuplje, 15...
15.8.1950
Pod, Male Češnjice 4, Zajc Amalija. Teren 5- Št. Vid pri Stični, Radohova vas, Dob-OLO Grosuplje,...
15.8.1950
Hiša, Glogovica 8, pri Zamančki. Teren 5- Št. Vid pri Stični, Radohova vas, Dob-OLO Grosuplje, 15.8...
102. š = 55,5 cm / g = 7 cm / v ovrat. = 6 cm / š med odprt. kambe = 11 cm // pr. odprt. za kambo...