Subscribe to RSS - Laporje
1.8.1948
Laporje z Gradeža. Teren 1 - Št. Jurij- Škocjan- Turjak, 1.8.-15.9.1948.
1.6.1964
Jože Štrukelj, Laporje 8. Teren 21 - Škocjan na Dolenjskem, junij, julij in avgust 1964 ter pozimi...
1.6.1964
Toplar (dvojni kozolec), Laporje. Teren 21 - Škocjan na Dolenjskem, junij, julij in avgust 1964 ter...
1.6.1964
Rotarjev gospodar z "mačkom", ki so ga nekoč rabili za razkopavanje slamnatih streh ob...
1.6.1964
Janez Bavdek, Laporje 4. Teren 21 - Škocjan na Dolenjskem, junij, julij in avgust 1964 ter pozimi...
1.1.1965
Laporje. Teren 21 - Škocjan na Dolenjskem, junij, julij in avgust 1964 ter pozimi 1965/66.
31.8.1948
Znamenje v Laporjih. Teren 1 - Št. Jurij- Škocjan- Turjak, 1.8.-15.9.1948.
1.1.1948
Znamenje v Laporjah.
1.1.1948
Situacija vasi Laporje.
1.1.1948
Pri Klančarju, tloris, Laporje 12.
1.6.1964
Rotarjeva kašča, pred njo gospodar s "krovško dilo", Laporje. Teren 21 - Škocjan na...