Subscribe to RSS - Koprivnik
1.1.1956
Letnica na tramu v hiši, Jordan Martin, Koprivnik 3.
Koprivnik. Med leti 1928 in 1947.
Koprivnik. Med leti 1928 in 1947.
1.8.1956
Lojtrski voz (z gartri), Koprivnik 4, Jože Jordan. Teren 13- Kostanjevica (1.-31.8.1956).
1.8.1956
Čebelni panji v kozoucu (kozolcu), Koprivnik 4, Jože Jordan. Teren 13- Kostanjevica (1.-31.8.1956).
1.1.1956
Detalj hlevov za svinje, Dojmovič Anton, Koprivnik 2.
1.8.1956
Hiša z letnico 1824 na tramu v hiši, Martin Jordan, Koprivnik 3. Teren 13- Kostanjevica (1.-31.8...
1.1.1956
Znak nad vhodnimi vrati, Dojmovič Anton, Koprivnik 2.
1.8.1956
Hiša z letnico 1824 na tramu v hiši, Martin Jordan, Koprivnik 3. Teren 13- Kostanjevica (1.-31.8...
1.1.1956
Del šije nad ognjiščem, Jordan Alojzija, Koprivnik 6.
Koprivnik. Med leti 1928 in 1947.