Subscribe to RSS - Imenje
15.8.1952
"Stan" (ali staje)- t.j. vsa gospodarska poslopja pri Hosta Janezu, Imenje 2. Teren 9-...
15.8.1952
Splakovanje "ruhe" na perivn?ku, Imenje 3, Hosta Marija. Teren 9- Šentjernej na...
15.8.1952
Nova lesena hiša v Imenju (še delajo), Zupančič Ana, Imenje 2. Teren 9- Šentjernej na Dolenjskem (...
15.8.1952
Perejo, tolčejo s "prancem" po plevnici ali rjuhi, Hosta Marija, Imenje 3. Teren 9-...
15.9.1952
Jarmc. Lastnik Janez Hostja, Imenje 3.
15.8.1952
"Čebenjak" (čebelnjak)- nekaj panjev je na paši v Šentjerneju in Maharovcu, Hosta Janez,...
15.8.1952
Toplar (dvojni kozolec), Imenje 3, Janez Hosta. Teren 9- Šentjernej na Dolenjskem (OLO Novo mesto,...