Subscribe to RSS - Gorenje Vrhpolje
F0008781
Portret ženske v pražnji noši na prelomu 19. v 20. stoletje. Dobila ekipa SEM na terenu 9,...
15.8.1952
Gorenje Vrhpolje, Sv. Uršula- zavetnica (po tradiciji delo Rangusa). Nahaja se na podstrešju cerkve...
15.8.1952
Vol vleče vlake, Stranj 14, Gorenje Vrhpolje, Jože Kos. Teren 9- Šentjernej na Dolenjskem (OLO Novo...
15.8.1952
Okna in lesena zunanja stena iz brun Frankotove hiše, pri Frankotu, Gor. Vrhpolje 60. Teren 9-...
15.8.1952
V goro gre drva delat. Jože Kos, Stranj 14, Gorenje Vrhpolje. Ima na sebi sveder, žago, sekiro,...
15.8.1952
Jabolka melejo na maln (ročni mlin). J. Kos, Stranj 14, Gorenje Vrhpolje. Maln ima 4 b?te= b?tje...
15.8.1952
"B?di", stara pletena posoda za moko v mlinu, Gor. Vrhpolje, Stranj 1. Teren 9-...
15.8.1952
Žaga v Gornjem Vrhpolju (levo žaga, desno stanovanjska hiša, spodaj zadruga), Gor. Vrhpolje. Teren...
15.8.1952
Vol vleče vlake, Stranj 14, Gorenje Vrhpolje, Jože Kos. Teren 9- Šentjernej na Dolenjskem (OLO Novo...
15.8.1952
Slika na les (avtor Jos. Rangur- Bonač). Kmet v razgovoru z vojaki (graničarji?). Poslikana vratca...
15.8.1952
Gor. Vrhpolje, stara lipa in značilen plot. Teren 9- Šentjernej na Dolenjskem (OLO Novo mesto, 15.8...
15.8.1952
"Aufkar" (kozolec) z dvema podstreškoma, Gor. Vrhpolje 22, pri Delan. Teren 9- Šentjernej...
15.8.1952
Stara skrinja ("škrija") za suho meso in klobase "na dilah", Gorenje Vrhpolje...
15.8.1952
Ob potoku perejo, Gor. Vrhpolje. Teren 9- Šentjernej na Dolenjskem (OLO Novo mesto, 15.8.-13.9.1952...
15.8.1952
Kovačnica, Gor. Vrhpolje. Teren 9- Šentjernej na Dolenjskem (OLO Novo mesto, 15.8.-13.9.1952).
15.9.1952
Preša. Lastnik Jože Zagorc, Gorenje Vrhpolje.
15.8.1952
Slika na les (avtor Jos. Rangur- Bonač). poslikano slepo okno na mlinu, Stranj št. 1, Gorenje...
15.8.1952
Staro gospodarsko poslopje v Stranju, Zg. Vrhpolje, last: J. Kos, spodaj štala (hlev) in kevder (...
15.8.1952
Konj z enim vlakom, Zg. Vrhpolje. Teren 9- Šentjernej na Dolenjskem (OLO Novo mesto, 15.8.-13.9...
15.9.1952
Sejalnik za koruzo. Lastnik Franc Škof, Gorenje Vrhpolje 49.
15.8.1952
"Uojnice", za njim vlake, Stranj 14, Gorenje Vrhpolje, Jože Kos. Teren 9- Šentjernej na...
15.9.1952
"Vlake" (spravljanje drv). Gorenje Vrhpolje...
15.8.1952
"Spona" med dvema vlakama, Stranj 14, Gorenje Vrhpolje, Jože Kos. Teren 9- Šentjernej na...
15.9.1952
"Škrija" (skrinja). Lastnik Janez Janc - pri Miklavčič, Gorenje Vrhpolje 45...
15.8.1952
Vol vleče vlake, Stranj 14, Gorenje Vrhpolje, Jože Kos. Teren 9- Šentjernej na Dolenjskem (OLO Novo...
15.8.1952
Grablje z dvojno kambo. Dela jih Anton Bele, Stranj 3 (Gorenje Vrhpolje). Teren 9- Šentjernej na...
15.8.1952
Šentjernejski "pastir" (bivši črednik) kliče živino na gmajnsko pašo. Teren 9- Šentjernej...
15.8.1952
Žaga v Gornjem Vrhpolju (levo žaga, desno stanovanjska hiša, spodaj zadruga), desno stavba z...
15.8.1952
Volovska vprega s telegi, iz Ržišča so pripeljali apno v Gor. Vrhpolje. Teren 9- Šentjernej na...
15.8.1952
Sadje meljejo na maln (ročni mlin) za sadje, Karol Hudoklin, Gor. Vrhpolje 3. Deli: b?ti, kljuka,...
15.8.1952
Slika na les (avtor Jos. Rangur- Bonač). Hrvat roma na Tolsti Vrh. Poslikana vratca zidne omarice...
15.8.1952
"Podstrešk" (kozolec), Gorenje Vrhpolje. Teren 9- Šentjernej na Dolenjskem (OLO Novo...
15.8.1952
Krava z barung?lnom, Gor. Vrhpolje. Teren 9- Šentjernej na Dolenjskem (OLO Novo mesto, 15.8.-13.9...
15.8.1952
V goro gre drva delat. Jože Kos, Stranj 14, Gorenje Vrhpolje. Ima na sebi sveder, žago, sekiro,...
15.8.1952
"Maln" (mlin) pri Žagenčanu, Gor. Vrhpolje, Stranj 1, Martin Zagorc. Teren 9- Šentjernej...
15.8.1952
Gor. Vrhpolje, plot. Teren 9- Šentjernej na Dolenjskem (OLO Novo mesto, 15.8.-13.9.1952).
15.8.1952
Tako hodijo z dihurjem po vasi in pobirajo jajca, Sever Anton in Bele Albin, Gorenje Vrhpolje-...
15.8.1952
V goro gre drva delat. Jože Kos, Stranj 14, Gorenje Vrhpolje. Ima na sebi sveder, žago, sekiro,...
15.9.1952
"Škrija" (skrinja). Lastnik Jože Ranguz, Gorenje Vrhpolje 52...
15.8.1952
"Telege" (domače delo), Anton Bele, Stranj 3, Gorenje Vrhpolje. Teren 9- Šentjernej na...
15.8.1952
Žaga v Gor. Vrhpolju (sedaj državna last). Teren 9- Šentjernej na Dolenjskem (OLO Novo mesto, 15.8...
15.8.1952
"Prvi vrhpoljski babji mlin"- patent Hudoklin (po neki razglednici). Teren 9- Šentjernej...
15.8.1952
Lesena hiša pri Frankotu, Gor. Vrhpolje 60. Teren 9- Šentjernej na Dolenjskem (OLO Novo mesto, 15.8...
15.8.1952
"Prvi vrhpoljski babji mlin"- patent Hudoklin (po neki razglednici). Teren 9- Šentjernej...
15.8.1952
Kos Otilija, Stranj 14 (Gorenje Vrhpolje) lupi krompir. V naročju ima "košarno" (košaro)...
15.8.1952
Slika na les (avtor Jos. Rangur- Bonač). Poslikana vratca zidne omarice v mlinu Stranj št. 1,...
15.8.1952
Šupa (spletena) za kure (za hišo), pri Frankotu, Gor. Vrhpolje 60. Teren 9- Šentjernej na...
15.8.1952
Sijalnik za koruzo (za peso in korenje), last: Škof Franc, Gor. Vrhpolje 49. Teren 9- Šentjernej na...
15.8.1952
V goro gre drva delat. Jože Kos, Stranj 14, Gorenje Vrhpolje. Ima na sebi sveder, žago, sekiro,...
15.9.1952
"Vlake" (spravljanje drv). Gorenje Vrhpolje...
15.8.1952
Žaga v Gor. Vrhpolju (sedaj državna last). Teren 9- Šentjernej na Dolenjskem (OLO Novo mesto, 15.8...
15.9.1952
"Vlake" (spravljanje drv). Gorenje Vrhpolje...
15.8.1952
Staro gospodarsko poslopje v Stranju, Zg. Vrhpolje, last: J. Kos, spodaj štala (hlev) in kevder (...
15.8.1952
Krompir v "procaji" (košari), Ana Sever, Gorenje Vrhpolje. Teren 9- Šentjernej na...
15.8.1952
Jože Kos, dober pripovedovalec (in domači), Gorenje Vrhpolje- Stranj. Teren 9- Šentjernej na...
15.8.1952
Šiv?nca (sušilnica) za sadje in lan, Banačeva, Gor. Vrhpolje. Teren 9- Šentjernej na Dolenjskem (...
15.8.1952
Volovska vprega s telegi, iz Ržišča so pripeljali apno v Gor. Vrhpolje. Teren 9- Šentjernej na...
15.8.1952
Slika na les (avtor Jos. Rangur- Bonač). Hrvat roma na Tolsti Vrh. Poslikana vratca zidne omarice...
15.8.1952
Stara lipa v Gorenjem Vrhpolju (pod katero so po ljudskem izročilu Turki "fruštkali")...
15.9.1952
"Vlake" (spravljanje drv). Gorenje Vrhpolje...
15.9.1952
Hiša - tloris in fasada. Lastnica Terezija Franko, Gorenje Vrhpolje 65.