Subscribe to RSS - Gorenja Stara vas
15.9.1952
"Otroški kur?nk" (otroški stol). Lastnik Hudoklin, Gorenja Stara vas 11...
15.8.1952
Kašča, štala (hlev) in pod, desno hiša, Hudoklin Anton, Gorenja Stara vas 11. Teren 9- Šentjernej...
15.9.1952
Kašča z letnico 1858, Gorenja Stara vas 11.
15.8.1952
Štala (hlev), pod in kozuc (kozolec), Hudoklin Anton, Gorenja Stara vas 11. Teren 9- Šentjernej na...