Subscribe to RSS - Črneča vas
1.8.1956
Nadaljevanje prejšnje- tu vinogradi Vinar. Teren 13- Kostanjevica (1.-31.8.1956).
1.8.1956
Stara lesena štala (hlev), Črneča vas. Teren 13- Kostanjevica (1.-31.8.1956).
1.1.1956
Rašpet (postelja), Čulič Ana, Črneča vas 4.
1.8.1956
Pogled na stolp v Črneči vasi. Teren 13- Kostanjevica (1.-31.8.1956).
1.8.1956
Znamenje na vratih hrama pri Žuličevih, Črneča vas 4. Teren 13- Kostanjevica (1.-31.8.1956).
1.8.1956
Okno v stolpu v Črneči Vasi. Teren 13- Kostanjevica (1.-31.8.1956).
1.8.1956
Stara lesena hiša v Črneči vasi. Teren 13- Kostanjevica (1.-31.8.1956).
1.8.1956
Nekdanji obmejni stražni stolp. Leta 2010: Obstoječe stanje: Stražni stolp je v tlorisu kvadrat, ki...
1.8.1956
Tako obdajo mlado jablano s češminovimi vejami, da jo zavarujejo pred živino na paši, Črneča vas...
1.8.1956
Novejša lesena hiša v Črneči vasi. Teren 13- Kostanjevica (1.-31.8.1956).
1.1.1956
Žuličeva hiša, Črneča vas 4.
1.8.1956
Vrh (vinogradi) (levo del vasi Črneča vas). Teren 13- Kostanjevica (1.-31.8.1956).
1.1.1956
Hram na Vrhu, fasada prednja, fasada stranska, tloris. Janez Kvartuh, Črneča vas 18.
1.8.1956
Vrh (vinogradi), levo Črneča vas. Teren 13- Kostanjevica (1.-31.8.1956).
1.8.1956
"Snople u koncih", Črneča vas. Teren 13- Kostanjevica (1.-31.8.1956)...
1.8.1956
Pogled na vinograde "Vinjar". Spredaj snople u koncih (na poti Črneča vas - Vrbje). Teren...
1.8.1956
Lesena hiša, ki ni pogorela pri Pirčevih, Črneča vas. Teren 13- Kostanjevica (1.-31.8.1956).
1.8.1956
Turn v Črneči vasi. Teren 13- Kostanjevica (1.-31.8.1956).
1.1.1956
Hram v Vrhu pri Črneči vasi 18, Kvartuh Janez.
1.1.1956
Nove svisli, Pirc Jože, Črneča vas 42.
1.8.1956
Drva vlečejo domov iz hoste, Črneča vas. Teren 13- Kostanjevica (1.-31.8.1956).
1.8.1956
Ribolov v Sušici, Martin Stopar, Črneča vas 7. Teren 13- Kostanjevica (1.-31.8.1956).