Subscribe to RSS - Brezje
Brezje. Med leti 1928 in 1947.
Brezje. Med leti 1928 in 1947.
Brezje. Med leti 1928 in 1947.
Brezje. Med leti 1928 in 1947.
Brezje. Med leti 1928 in 1947.
Brezje. Med leti 1928 in 1947.
Brezje. Med leti 1928 in 1947.
Brezje. Med leti 1928 in 1947.
Brezje s Triglavskim pogorjem. Med leti 1928 in 1947.
Brezje. Med leti 1928 in 1947.
01.01.1940
V-8068
Družina naglič na romanju na Brezjah leta 1940.
Brezje. Med leti 1928 in 1947.
Brezje. Na razglednici gostilna Mirko Finžgar. Med leti 1928 in 1947.
Brezje. Med leti 1928 in 1947.
Brezje. Med leti 1928 in 1947.
Brezje. Med leti 1928 in 1947.
Brezje. Med leti 1928 in 1947.
Brezje. Med leti 1928 in 1947.
Brezje. Med leti 1928 in 1947.
Brezje. Med leti 1928 in 1947.
Brezje. Med leti 1928 in 1947.
Brezje. Na razglednici Gostilna Mirko Finžgar. Med leti 1928 in 1947.
Brezje. Med leti 1928 in 1947.
Brezje. Med leti 1928 in 1947.