Subscribe to RSS - Bogojina
konec 19. stoletja
pociv
Pociv / Bogojina / bombaž, volna / v – 15 cm, obseg – 51 cm. Žensko pokrivalo iz vzorčaste...
01.01.1950
630:LJU;F-0000039/I
Bogojina št. 46, Janez Horvat (zaščitena!). Teren I - Koroška, Štajerska, Prekmurje.
01.01.1950
630:LJU;F-0000040/I
Bogojina št. 42, Štefko Jože. Teren I - Koroška, Štajerska, Prekmurje.
01.01.1950
630:LJU;F-0000041/I
Bogojina (spodnji del), v sredini št. 32, Ivanič Franc (Kološova). Teren I - Koroška, Štajerska,...
01.01.1950
630:LJU;F-0000042/I
Bogojina (spodnji del). Teren I - Koroška, Štajerska, Prekmurje.
01.01.1950
630:LJU;F-0000043/I
"Gümlo" doma v ključu, Bogojina 19, Vogrin Martin. Teren I - Koroška, Štajerska,...
01.01.1950
630:LJU;F-0000044/I
Dom v ključu, Bogojina 19, Vogrin Martin. Teren I - Koroška, Štajerska - Prekmurje
01.01.1950
630:LJU;F-0000045/I
Dom v ključu, Bogojina 19, Vogrin Martin. Teren I - Koroška, Štajerska, Prekmurje.
01.01.1950
630:LJU;F-0000046/I
Klet, Bogojina (Velebiri Štefan). Teren I - Koroška, Štajerska, Prekmurje.
01.01.1950
630:LJU;F-0000047/I
Lončar Martin Rožman s hčerko, Bogojina 68. Teren I - Koroška, Štajerska, Prekmurje.
01.01.1950
630:LJU;F-0000048/I
Lončar Martin Rožman s hčerko, Bogojina 68. Teren I - Koroška, Štajerska, Prekmurje.
01.07.1949
630:LJU;F-0000081/I
Žito v križih pri Bogojini v Prekmurju. Teren I - Koroška, Štajerska, Prekmurje.
01.07.1949
630:LJU;F-0000082/I
Klet v goricah, Bogojina, Prekmurje. Teren I - Koroška, Štajerska, Prekmurje.
01.07.1949
630:LJU;F-0000083/I
Župnijska klet v goricah, Bogojina, Prekmurje. Teren I - Koroška, Štajerska, Prekmurje.
01.01.1953
630:LJU;F-0000148/I
Bogojina 46, lastnik Janez Horvat, stegnjeni tip hiše. Teren I - Koroška, Štajerska, Prekmurje.
01.09.1964
630:LJU;F-0001093/I
Vaška lipa in kapelica na križišču v Bogojini. Teren I - Koroška, Štajerska, Prekmurje.
F0001553
Hiše, krite s slamo, v Bogojini. Na dimnikih gnezdijo štorklje.
01.01.1950
630:LJU;F-0000038/I
Bogojina št. 100, Franc Ošlaj (šator). Teren I - Koroška, Štajerska, Prekmurje.
01.01.1950
630:LJU;F-0000037/I
Bogojina št. 62, Ludvik Gutman. Teren I - Koroška, Štajerska, Prekmurje.
1.7.1971
Del cerkve v Bogojini. Teren 27 - Panonska hiša - Prekmurje, Pomurje, Obsotelje (1971).
1.7.1971
Vhod v "jamo" (klet), Bogojina. Teren 27 - Panonska hiša - Prekmurje, Pomurje, Obsotelje...
Bogojina. Med leti 1928 in 1947.
23.01.1950
630:LJU;F-0000024/I
Novak, Orel, Matičetov v Bogojini. Teren I - Koroška, Štajerska, Prekmurje.
23.01.1950
630:LJU;F-0000025/I
Vrsta hiš v Bogojini (spodnji del). Teren I - Koroška, Štajerska, Prekmurje.
01.01.1950
630:LJU;F-0000026/I
Vrsta hiš v Bogojini. Teren I - Koroška, Štajerska, Prekmurje.
01.01.1950
630:LJU;F-0000027/I
Bogojina št. 17, Velebiri Andrej. Teren I - Koroška, Štajerska, Prekmurje.
01.01.1950
630:LJU;F-0000028/I
Tri oslice, Bogojiina. Teren I - Koroška, Štajerska, Prekmurje.
01.01.1950
630:LJU;F-0000029/I
Bogojina št. 35, Kotnikova hiša (Herman Jožef). Teren I - Koroška, Štajerska, Prekmurje.
01.01.1950
630:LJU;F-0000030/I
Bogojina št. 76, Ošlajeva hiša. Teren I - Koroška, Štajerska, Prekmurje.
01.01.1950
630:LJU;F-0000031/I
Bogojina št. 76, Ošlajeva hiša. Teren I - Koroška, Štajerska, Prekmurje.
01.01.1950
630:LJU;F-0000032/I
Bogojina št. 76, Ošlajeva hiša. Teren I - Koroška, Štajerska, Prekmurje.
01.01.1950
630:LJU;F-0000033/I
Bogojina (spodnji del), št. 16, Puhan Franc (kmečka hiša in v zidavi), št. 18, Cesar Jožef (levo)...
01.01.1950
630:LJU;F-0000034/I
Klet, Gutman Andreja, Bogojina 89. Teren I - Koroška, Štajerska, Prekmurje.
01.01.1950
630:LJU;F-0000035/I
Na saneh pelje seno, Janez Horvat, Bogojina 157. Teren I - Koroška, Štajerska, Prekmurje.
01.01.1950
630:LJU;F-0000036/I
Bogojina (gor. del), št. 115, 119, 123. Teren I - Koroška, Štajerska, Prekmurje.
F0001554
Hiša, krita s slamo v Bogojini, Prekmurje.