Subscribe to RSS - Živinski hlev, staja

Slovenski etnografski muzej

Živinski hlev, staja

4.10.1965
Pogled v Andrejčin hlev, Miko Pečarič, Drašiči 29. Teren 22 - Drašiči, Bela Krajina. Posneto v času...
Sani in koši, zloženi na steno ob vhodu v štalo, Podgora. Teren 19 - Loška dolina (1.-15.8.1962).
1.7.1963
Štala (hlev) ali cimpr, pri Zbičajniku, Skomarje 39. Teren 20 - Južno Pohorje (1.-14.VII.1963).
1.7.1963
Štala (hlev), Socka. Teren 20 - Južno Pohorje (1.-14.VII.1963).
1.7.1963
Spodnji del Rošarjevega marofa (gospodarskega poslopja), pri Rošarju, Spodnji Brezen. Teren 20 -...
1.7.1963
Štala (hlev) pri Župancu (vhod za dovažanje sena na škedenj), Spodnji Dolič 45. Teren 20 - Južno...
1.7.1963
Štala (hlev) pri Župancu, Spodnji Dolič 45. Teren 20 - Južno Pohorje (1.-14.VII.1963).
1.7.1963
Del Rošarjevega marofa (gospodarskega poslopja), pri Rošarju, Spodnji Brezen. Teren 20 - Južno...
1.7.1963
Del stare lesene štale (hleva, spodnji del marofa), pri Rošarju, Spodnji Brezen. Teren 20 - Južno...
1.7.1963
Dohod ("most") na gauno, pri Čebunu, Spodnji Brezen 42. Teren 20 - Južno Pohorje (1.-14...
Stara hiša (sedaj hlev), Boljunec. Teren 23 - Mačkovlje, 1967.
1.6.1964
Vhod v štalo (hlev) (s konca hiše), pred štalo svinjski kotel, na vogalu gnojišče, pri Ančniku,...
1.6.1964
Ostanki starega Štitnikovega hleva, Male Lipljene 24. Teren 21 - Škocjan na Dolenjskem, junij,...
1.6.1964
Ustnikova štala (hlev). Teren 21 - Škocjan na Dolenjskem, junij, julij in avgust 1964 ter pozimi...
1.6.1964
Beušetova štala (hlev), last Male Lipljene 12. Teren 21 - Škocjan na Dolenjskem, junij, julij in...
1.6.1964
Štala (hlev) s podom in kaščo. Lunder, Staro Apno 7, pri Mežnarju. Teren 21 - Škocjan na Dolenjskem...
1.1.1960
Dve leseni "štali" (hleva) pod isto streho. Spredaj Ludvik Peterlin, Dolščaki 10, zadaj...
1.8.1962
Stara lesena hiša pri Jagru, Franc Šumrada, Kozarišče 28. Teren 19 - Loška dolina (1.-15.8.1962).
1.8.1962
Štala z gnojiščem in straniščem, pri Špeharju, Antonija Strle, Podlož 7. Teren 19 - Loška dolina (1...
4.10.1965
Nemenjčkov hlev z letnico 1904, Jože Ivančič, Drašiči 3, levo vhod v hišo. Teren 22 - Drašiči, Bela...
1.8.1956
Štala (hlev) s podom, Orehovec. Teren 13- Kostanjevica (1.-31.8.1956).
1.8.1956
Štala (hlev) in kolarnica za listje, Anton Škulj, Vrbje 3. Teren 13- Kostanjevica (1.-31.8.1956).
1.8.1956
Štala (hlev, v sredi pod, na koncu šupa), Jože Miklavž, Orehovec 9. Teren 13- Kostanjevica (1.-31.8...
1.8.1956
Stara lesena štala (hlev), Črneča vas. Teren 13- Kostanjevica (1.-31.8.1956).
1.1.1956
Hlev, Stipič Martin, Prušnja vas 4.
1.8.1956
Štala (hlev), novejša, zidana iz kamna z "lesico" v vratih, Martina Stopar, Vrbje 5. ...
1.8.1956
Štala (hlev) v Črešnjevcu (levo: Danica Zupančič. članica ekipe nese predmete za Dolenjski muzej)...
1.8.1956
Štala (hlev, prostori od leve- kevder- klet, zgoraj kašča, štala, zg. pod list?nca, zg. snica),...
1.1.1956
Hlev in situacija, tloris in prednja fasada. Anton Juršič, pri Dolenjevih, Jablanica 3
1.8.1956
Slamnat "aboj" na štali (hlevu). Franc Juršič, Avguštine 9. Teren 13- Kostanjevica (1.-31...
1.8.1956
Pod, štala (hlev) in snica, Jablance 3, Janez Juršič. Teren 13- Kostanjevica (1.-31.8.1956).
1.8.1956
Stara štala (hlev) pri Lahi, Jablance. Teren 13- Kostanjevica (1.-31.8.1956).
1.8.1956
Stara lesena štala (hlev), Martin Sintič, Vrtača 3. Teren 13- Kostanjevica (1.-31.8.1956).
1.1.1956
Hlev, lopa in klet, fasada prednja, fasada stranska, tloris. Martina Stipič, pri Berti, Prušnja vas...
1.1.1960
Stara lesena "štala" (hlev). Lastnica Matija Zakrajšek, Opalkovo 3. Teren 17 - Okolica...
1.8.1961
Star pod, spodaj štala. Lastnik Ludvik Bartol, Vrh 7. Teren 18 - Šentrupert na Dolenjskem (1.-30.8...
2.10.1951
Štala (hlev), Železnik Marija, Sv. Vrh, z "ohkarjem". Teren 6- Mokronog, Trebelno,...
28.11.1951
Vhod v hlev, širši pogled. Priča, Zgornji Lakenc 42. Teren 6- Mokronog, Trebelno, Bistrica, Št...
2.10.1951
Kosov pod s štalo (hlevom) od zadnje strani, Martinja vas. Teren 6- Mokronog, Trebelno, Bistrica,...
28.8.1957
Štala (hlev), interier, Reber 18, pri Španu.
Vrata pri štali (hlevu), Plešivica 3, pri Janezu, Robida Janez.
Hlev, 2 fasadi in 5 tlorisov, Lube Anton, pri Hočevarju, Plešivica 6.
1.8.1957
Štala (hlev) s "kašo" (spredaj), Korita 20, pri Poz?nkovih. Teren 14- Okolica Žužemberka...
1.8.1951
Ograde s hlevom nazvane "kuot?c" nad Borljami, kamor priženejo ovce ob začetku paše, ob...
31.8.1948
Hlev s podom in svinjakom, pri Zaspanci, Veliki Ločnik 1. Teren 1 - Št. Jurij- Škocjan- Turjak, 1.8...
1.8.1948
Hlev in "upa", Udje 7. Teren 1 - Št. Jurij- Škocjan- Turjak, 1.8.-15.9.1948...
1.8.1948
Pograd v hlevu, pri Hovarju, Podgorica 8. Teren 1 - Št. Jurij- Škocjan- Turjak, 1.8.-15.9.1948.
1.8.1948
Hlev (vhod s konca) s podom, Velike Lipljene 1. Teren 1 - Št. Jurij- Škocjan- Turjak, 1.8.-15.9...
1.8.1948
Hlev, Virant Lojz, Udje 11. Teren 1 - Št. Jurij- Škocjan- Turjak, 1.8.-15.9.1948.
31.8.1948
Hlev, Gradež 7. Teren 1 - Št. Jurij- Škocjan- Turjak, 1.8.-15.9.1948.
1.8.1948
Razpadajoča štala, zdaj listnik, Jula Baudek, Male Lipljene 4. Teren 1 - Št. Jurij- Škocjan- Turjak...
1.1.1948
Hlev. Lastnik Jožef Šmuc, pri Bajdetu, Gradež 10.
2.10.1951
Štala (hlev) s podom, Bistrica 14, pri Simončiču. Teren 6- Mokronog, Trebelno, Bistrica, Št. Rupert...
28.11.1951
Vhod v hlev, Zgornji Lakenc 42 (Priča). Teren 6- Mokronog, Trebelno, Bistrica, Št. Rupert (OLO...
1.8.1961
Pod, spodaj štala. Lastnik France Krnc, Hom 10 (Vederina). Teren 18 - Šentrupert na Dolenjskem (1.-...
Pod, spodaj štala. Lastnik Jože Okorn, Draga 5. Teren 18 - Šentrupert na Dolenjskem (1.-30.8.1961).
1.8.1961
Pod, spodaj štala. Lastnik Jože Brcar - pri Jožmanu, Hom 5. Teren 18 - Šentrupert na Dolenjskem (1...
Pod s štalo. Lastnica Marija Breznik, Draga 3. Teren 18 - Šentrupert na Dolenjskem (1.-30.8.1961).
Remšakova stara lesena štala, predelana iz prenešenega hrama. Lastnik Franc Kovač, Draga. Teren 18...
1.8.1961
Pod, spodaj štala. Lastnica Rozalija Koren, Hom 30. Teren 18 - Šentrupert na Dolenjskem (1.-30.8...
Štala, del poda. Lastnica Marija Kopitnik, Zgornje Zabukovje 17. Teren 18 - Šentrupert na...
Remšakova stara lesena štala, predelana iz prenešenega hrama, detajl. Lastnik Franc Kovač, Draga...
1.8.1961
Pod, spodaj štala. Lastnik Rudolf Pavšec - pri Zajcu, Vrh 16. Teren 18 - Šentrupert na Dolenjskem (...
1.8.1961
Pod, spodaj štala, pri Adamičevih. Lastnica Marija Podlesnik, Hom 7. Teren 18 - Šentrupert na...
Pod s štalo. Lastnica Marija Breznik, Draga 3. Teren 18 - Šentrupert na Dolenjskem (1.-30.8.1961).
Pod, spodaj štala. Lastnica Marija Kopitnik, Zgornje Zabukovje 17. Teren 18 - Šentrupert na...
1.8.1961
Pod, spodaj štala. Kamnje 28. Teren 18 - Šentrupert na Dolenjskem (1.-30.8.1961).
30.10.1951
Hlev, pod itd., Sv. Vrh 17.
2.10.1951
Pod, spodaj štala (hlev). Nace Repovš, Pavla vas. Teren 6- Mokronog, Trebelno, Bistrica, Št. Rupert...
30.10.1951
Pod in hlev, Trebelno 7.
1.1.1948
Štala (hlev). Lastnik Jožef Virant, Rožnik 2.
4.10.1965
Nemenjčkov hlev z letnico 1904, Jože Ivančič, Drašiči 3. Teren 22 - Drašiči, Bela Krajina. Posneto...
1.8.1958
Počkarjeva štala (nekoč hiša), Aleksander Vidrih, Goče 43. Teren 15 - Vipava, 1. - 28.8.1958.
1.8.1958
Rodmanova štala, Lozice. Teren 15 - Vipava, 1. - 28.8.1958.
Štala in hlev za prašiče v njej, pri Verčonovih, Gradišče 36.
1.8.1958
Nova štala, Lozice. Teren 15 - Vipava, 1. - 28.8.1958.
1.8.1958
Hlev (štala), Filip Trošt, Podgrič 15. Teren 15 - Vipava, 1. - 28.8.1958.
1.8.1958
"Na štali", pri Lekcovih, Lozice - Žvanuti 52. Teren 15 - Vipava, 1. - 28.8.1958...
3.12.1976
Štala (hlev), Sabo Marija, Boreci. Teren 30- Prlekija (Ljutomer, Gornja Radgona), 1973 - 1979.
7.12.1976
Štala (hlev) in klet (novejše; delano po 2. sv. vojni). Nad kletjo prostor za sušenje koruze,...
1.8.1977
Meletova štala in del kozolca, Anton Juričko, Kunšperk 3. Teren 32- Posotelje, 1977.
1.4.1977
Nova "štala" (hlev) v Kunšperku. Teren 32- Posotelje, 1977...
1.4.1977
Lapova hiša v Podsredi (rojstna hiša Titove matere), Martin Javeršek, Podsreda št. 93. Hlev. Teren...
1.4.1977
Lapova hiša v Podsredi (rojstna hiša Titove matere), Martin Javeršek, Podsreda št. 93. Teren 32-...
1.4.1977
Lapova hiša v Podsredi (rojstna hiša Titove matere), Martin Javeršek, Podsreda št. 93. Štala z...
1.4.1977
Nova "štala" (hlev) v Kunšperku. Teren 32- Posotelje, 1977...
1.9.1977
Posotelje. Teren 32- Posotelje, 1977.
1.4.1977
Nova "štala" (hlev) v Kunšperku. Teren 32- Posotelje, 1977...
1.8.1958
Šuštarjeva in Pintarjeva štala (nekoč hiša), Goče. Teren 15 - Vipava, 1. - 28.8.1958.
1.8.1958
Lozajeva šupa in štala, Lozice 43. Teren 15 - Vipava, 1. - 28.8.1958.
F0000336
Zidan hlev.
01.07.1975
630:LJU;F-0001660/I
Na mestu pogorele štale (hleva) raste s pomočjo sosedov nov hlev, pri Utku, Strojna. Teren I -...
01.07.1975
630:LJU;F-0001659/I
Štala (hlev), Strojna. Teren I - Koroška, Štajerska, Prekmurje.
01.07.1975
630:LJU;F-0001613/I
Jaznikarjeva štala (hlev), Jaznikar Marija, Zelen Breg 16. Teren I - Koroška, Štajerska, Prekmurje.
01.04.1952
630:LJU;F-0000142/I
"Štale" (hlevi), Hotunje 8, pri Turinu, pri Ponikvah (Štajerska). Teren I - Koroška,...
1.9.1980
Landol 18, gospodarsko poslopje. Teren 33 - Postojnsko, Pivško.
Gospodarsko poslopje, Šmihel št. 17. Teren 33 - Postojnsko, Pivško.
Šmihel št. 17, šivani robovi in kamniti okenski okviri. Teren 33 - Postojnsko, Pivško.
Gospodarsko poslopje. Lastnik: Košak.
"Štala" (hlevi) za svinje in stranišče, Cerovec 32. Teren 29 - Jeruzalemske Gorice, 1972...
"Štala" (hlevi) za svinje in stranišče, Cerovec 32. Teren 29 - Jeruzalemske Gorice, 1972...
"Štala" (hlevi) za svinje in stranišče, Cerovec 32. Teren 29 - Jeruzalemske Gorice, 1972...
13.10.1972
Stara lesena "štala" (hlev) v Velikem Brebrovniku. Teren 29 - Jeruzalemske Gorice, 1972...
1.8.1958
Počkarjeva štala (nekoč hiša), Aleksander Vidrih, Goče 43. Teren 15 - Vipava, 1. - 28.8.1958.
1.4.1977
Lapova hiša v Podsredi (rojstna hiša Titove matere), Martin Javeršek, Podsreda št. 93. Hlev. Teren...
1.4.1977
Nova "štala" (hlev) v Kunšperku. Teren 32- Posotelje, 1977...
1.8.1959
Štala (hlev) "u Humu", Vojsko 57, Ogrič Peter. Teren 16- Črni Vrh- Vojsko pri Idriji (1.-...
1.8.1959
Štala (hlev), postavljena v breg (tu zadnja stran), pri Rudolfu, Kanji Dol 2. Teren 16- Črni Vrh-...
28.8.1959
Štala (hlev), Vojsko 70 (Vogalce), pri Zatreparju, Lapajne.
1.8.1959
Trnovčeva štala (hlev) z letnico 1865, Ivana Rupnik, Zgornje Lome 7. Teren 16- Črni Vrh- Vojsko pri...
1.8.1959
Štala (hlev), levo ob strani klanica za listje, Ivan Habe, Zadlog 55 (Hudi kot). Teren 16- Črni Vrh...
1.8.1959
Rovtarjeva štala (hlev) (kalona z letnico 1845), Zadlog 36 ("Na sredi"). Teren 16- Črni...
1.8.1959
Štefanova štala (hlev), Vogalce (Vojsko). Teren 16- Črni Vrh- Vojsko pri Idriji (1.-28.8.1959).
1.8.1959
Štala (hlev) kmetije "u Maganij", Vojsko 65. Teren 16- Črni Vrh- Vojsko pri Idriji (1.-28...
Čurčeva samostojno postavljena štala (Miro Huselj), Veliki Repen št. 53. Teren 24 - Repen (za...
4.10.1965
Živinski hlev, Simonič, Drašiči 58. Teren 22 - Drašiči, Bela Krajina. Posneto v času terenskega...
4.10.1965
Amerikančev hlev, narejen iz prenesenega starega hisa, Alojz Plut, Drašiči 39. Teren 22 - Drašiči,...
4.10.1965
Dolskin hlev, Tone Kostelec, Drašiči 13. Teren 22 - Drašiči, Bela Krajina. Posneto v času...
1.4.1967
Jančičina štala (hlev), lastnik Marija Guštin, Drašiči 16. Teren 22 - Drašiči, Bela Krajina...
4.10.1965
Vivodinski hlev, last Marije Sodec in Marije Pečarič, Drašiči 34. Teren 22 - Drašiči, Bela Krajina...
4.10.1965
Odprti hlev za junce pri Prusu, Krmačina 8. Teren 22 - Drašiči, Bela Krajina. Posneto v času...
1.4.1967
Hlev s svinjaki, pri Jančičinih, Marija Guštin, Drašiči 16. Teren 22 - Drašiči, Bela Krajina...
28.8.1959
Štala (hlev): 3 fasade, 2 tlorisa, 1 prerez, Bajc Jožefa, pri Bajcu, Kanji Dol 5, Črni Vrh.
1.8.1959
Štala (hlev), Vojsko (Skok Andrej) (spada pod Zgornjo Trebušo št. 91). Teren 16- Črni Vrh- Vojsko...
1.4.1977
Meletova štala, Juričko Anton, Kunšperk 3. Teren 32- Posotelje, 1977.
1.4.1977
Lapova hiša v Podsredi (rojstna hiša Titove matere), Martin Javeršek, Podsreda št. 93. Del štale in...
1.4.1977
"Štala"(hlev) pri Jože Geršak, Kunšperk 1. Teren 32- Posotelje, 1977...
Spodaj "štala" (hlev) in klet, zgoraj "pod"in kašča, Karl Müller, Bistrica 20...
1.9.1977
Stara zidana štala, pri Meletu, Anton Juričko, Kunšperk 3. Teren 32- Posotelje, 1977.
1.8.1977
Meletova štala (hlev), Anton Juričko, Kunšperk 3. Teren 32- Posotelje, 1977.
1.1.1971
Hlev in klet, Tešanovci 16. Teren 27 - Panonska hiša - Prekmurje, Pomurje, Obsotelje (1971).
1.1.1971
Kravji hlev z vodnjakom, 1866, Tešanovci 64. Teren 27 - Panonska hiša - Prekmurje, Pomurje,...
1.9.1971
Vogrinčeva štala (hlev), Kapele 4, p. Dobova. Teren 27 - Panonska hiša - Prekmurje, Pomurje,...
1.1.1971
Zidana štala (hlev) tik pred prenovitvijo, Tešanovci 60. Teren 27 - Panonska hiša - Prekmurje,...
1.9.1971
Vogrinčeva štala (hlev), Kapele 4, p. Dobova. Teren 27 - Panonska hiša - Prekmurje, Pomurje,...
Kozolec in štala (hlev) pod skupno streho, Bistrica med Brežicami in Podčetrtkom. Teren 27 -...
1.9.1971
Nova štala (hlev) pri Mariji Merslavić, Kapele 53. Teren 27 - Panonska hiša - Prekmurje, Pomurje,...
1.8.1959
Štala (hlev) s šterno (vodnjakom) "na vinto", Vojsko 78 (Vojšica), Marija Likar. Teren 16...
28.8.1959
Štala (hlev): 3 fasade, 3 tlorisi, Zatrepar, I. Lapajne, Vojsko 69 (Vogalce).
1.8.1959
Štala (hlev), Rudolf Marija, Kanji Dol 3. Teren 16- Črni Vrh- Vojsko pri Idriji (1.-28.8.1959).
4.10.1965
Rudmanov pod, združen s hlevom, Drašiči 30. Teren 22 - Drašiči, Bela Krajina. Posneto v času...
31.8.1954
Notranjost štale (hleva). Bukovo - Krtečne 34.
1.7.1952
Star hlev na Skali (Soča), Uančkov. Teren 8 - Trenta - Bovec, 1.7. - 31.7.1952.
1.7.1952
Hlev v Zg. Trenti - Zapoudnom. Teren 8 - Trenta - Bovec, 1.7. - 31.7.1952.
3.8.1951
Ovčji in kozji hlev. Robidišče 18.
3.8.1951
Jasli za telička in tromba za seno (tromba za metanje sena s klobata). Robidišče 18.
3.7.1951
Hlev za kravo, Robidišče. Teren 7 - Kobarid, 3.7. - 3.8.1951.
3.8.1951
Štala (hlev). Svino 26.
3.8.1951
Štala (hlev). Sužid 14.
3.8.1951
Kravji hlev. Robidišče 18.
3.7.1951
Hlev za kravo, Robidišče. Teren 7 - Kobarid, 3.7. - 3.8.1951.
15.8.1950
Hlev, Dob 29 (hlev je za svinje). Teren 5- Št. Vid pri Stični, Radohova vas, Dob-OLO Grosuplje, 15...
15.8.1950
Vhod v hlev, svinjak in vežo. Petrušna vas 21, pri Budnarjevi Katrini. Teren 5- Št. Vid pri Stični...
1.1.1950
Hlev. Lastnik Janez Kastelic - pri Kozlevčarju, Sad 9.
1.1.1950
Tloris hleva. Lastnik Janez Blatnik - pri Lavrih, Velike Pece 7.
15.8.1950
Svinjski hlev, poleg stranišče, Glogovica 7, pri Friščil. Teren 5- Št. Vid pri Stični, Radohova vas...
15.8.1950
Štala (hlev), Podboršt 17, pri Tončki. Teren 5- Št. Vid pri Stični, Radohova vas, Dob-OLO Grosuplje...
1.1.1950
Tloris štale (hleva) in listnika. Lstnik Janez Blatnik - pri Lavrih, Velike Pece 7.
1.1.1950
Hlev. Lastnik Janez Kastelic - pri Kozlevčarju, Sad 9.
1.7.1952
Hlev - Bavščica 26, pri Mišci. Teren 8 - Trenta - Bovec, 1.7. - 31.7.1952.
1.7.1952
Štrolov hlev krijejo v Mišji vasi v Soči. Teren 8 - Trenta - Bovec, 1.7. - 31.7.1952.
1.7.1952
Kravji hlev, Trenta 56, pri Turarju. Teren 8 - Trenta - Bovec, 1.7. - 31.7.1952.
31.7.1952
Rigelj na vratih hleva. Lastni Ivan Kavs, Soča 61.
1.7.1952
Komacov hlev, Log - Trenta. Teren 8 - Trenta - Bovec, 1.7. - 31.7.1952.
1.7.1952
Štrolov hlev krijejo v Mišji vasi v Soči. Teren 8 - Trenta - Bovec, 1.7. - 31.7.1952.
1.7.1952
Hlev (Uančkov) na Skali. Na tramu ob vhodu letnica 1745. Teren 8 - Trenta - Bovec, 1.7. - 31.7.1952.
1.7.1952
Hlev v Zadnjici, Trenta. Teren 8 - Trenta - Bovec, 1.7. - 31.7.1952.
31.7.1952
Hlev. Trenta 30.
31.7.1952
Hlev, fasada in tlorisa dveh etaž. Trenta 66, pri Fronci - Zapoudnam.
31.7.1952
Hlev "vogal". Soča 87, pri Štrolu, Na Logu...
1.7.1952
Planina Zapotok, pastir z ledom, zadaj gudrt. Teren 8 - Trenta - Bovec, 1.7. - 31.7.1952.
31.7.1952
Jasli v štali (hlevu). Soča 87, pri Štrolu, Na Logu.
1.7.1952
Hlev (nad vrati letnica 1833) v Lomu - Vrsnik 77. Teren 8 - Trenta - Bovec, 1.7. - 31.7.1952.
1.7.1952
Trenta 50, pri Fejanu, hlev delajo. Teren 8 - Trenta - Bovec, 1.7. - 31.7.1952.
1.7.1952
Hlevi na poti Soča - Vrsnik. Lastniki trije: Domenšček, Flajs in Kavs. Teren 8 - Trenta - Bovec, 1...
1.7.1952
Opuščen hlev iz leta 1778, Trenta 64, pri Houži. Teren 8 - Trenta - Bovec, 1.7. - 31.7.1952.
15.8.1950
Erjavčev hlev, notri koza, Velike Češnjice. Teren 5- Št. Vid pri Stični, Radohova vas, Dob-OLO...
Kurnca (kokošnjak). Šentvid pri Stični.
1.7.1950
Stara enocelična hiša - sedaj hlev, lastnik Franc Babič - pr Kamareta.
1.7.1950
Štala (hlev), krita s slamo, prvotno stanovanjska hiša, Škrljevc 31, Tomaž Jerman. Teren 4 -...
1.7.1950
Jagrova štala (hlev), svojčas stanovanjska hiša z ognjiščem na tleh; streha pokrita s škrlami...
1.7.1950
Hiša, štala (hlev), tloris. Babiči 12, lastnik Babič Lidija - Štagončiti.
1.7.1950
Piparjeva štala (hlev), krita s slamo, Boršt. Teren 4 - Vzhodno od Kopra (Marezige, Lopar, Babiči,...
1.7.1950
Stara enocelična hiša od Malnarja v Rojcih (sedaj štala- hlev). Teren 4 - Vzhodno od Kopra (...
1.7.1950
Štala (hlev), krita s slamo, prvotno stanovanjska hiša, Škrljevc 31, Tomaž Jerman. Teren 4 -...
1.8.1950
Hlev v Bržanih, gnoj kidajo skozi okno. Teren 4 - Vzhodno od Kopra (Marezige, Lopar, Babiči, Rojci...
1.5.1950
Boršt v Istri hišna št. 57, štalca (hlev), kotec (svinjak) (novo prekrit) in stranišče (pleteno),...
1.8.1949
Gospodarsko poslopje- štala (hlev), zgoraj kašča, pod, svisli, Velika Stara vas 18. Teren 2: Šmarje...
Organistova vrhhlevna kajža. Mali Vrh 15.
1.8.1949
Farovški hlev in pod s konca- Polica. Teren 2: Šmarje- Sap- Polica (Grosuplje). 1.8.-5.9.1949.
1.8.1949
Gospodarsko poslopje: hlev, klet, pod z letnico 1811 in napisom: "Pucihar Franc", roj...
1.8.1949
Gospodarsko poslopje (štala- hlev, zgoraj kašča, pod, svisli), Velika Stara vas 18. Teren 2: Šmarje...
Hlev, listnik, pod, svisli. Frkolija- samotna kmetija, Podgorica 14. Teren 2: Šmarje- Sap- Polica (...
Hlev, svisli, pod s konca. Veliki Vrh 2, pri Kržol. Teren 2: Šmarje- Sap- Polica (Grosuplje). 1.8.-...
1.7.1950
Štala (hlev) za živino (večja stavba) in za kokoši (prizidana manjša stavba); poleg lopa od kanele...
1.7.1950
Štala (hlev), krita s slamo, Škrljevec 28, lastnik Jerman Jožefa.
1.1.1950
Hlev. Lastnik Janez Zajc - pri Zorčku, Podboršt 3.
1.7.1949
Pogled: Šiša (hiša)-štala in porton + tloris pritličja pošištva (poslopje). Socerb 23.
15.9.1949
Pogled v notranjščino nad štalo (hlev) Ančke Polinove, kjer spravljajo seno (skozi steno prodirajo...
15.9.1949
Štala (hlev) Ančke Polinove prislonjena ob živo steno. Dohod k steni ni prost, spredaj je nekak zid...
15.9.1949
Štalca, svoj čas stanovanjska hiša, na desni štala (hlev), Dekani 219, Štefančič Ivan. Teren 3 -...
1.7.1949
Prerez in BARVNA FOTOGRAFIJA štale, kambre in čuhnje. Lastnik Jože Kraševec - pr Njokčevih, Osp.
15.9.1949
Kotec za osla, pr' Kovaču, Tinjan. Teren 3 - Področje med Rižano in mejo cone A (Dekani-Osp-...
15.9.1949
Gospodarsko poslopje (spredaj štala- hlev, zgoraj slama, seno), Osp 43, Stare Fr. Teren 3 -...
15.9.1949
Polinova štala (hlev) in senik, Osp. Teren 3 - Področje med Rižano in mejo cone A (Dekani-Osp-...
1.7.1949
Štala. Dekani
1.7.1949
Štala. Dekani
1.7.1950
Stara hiša od Perosa Antona, Labor, sedaj štala (hlev), oder itd. Teren 4 - Vzhodno od Kopra (...
1.7.1950
Štala (hlev) s slamo krita, Škrljevec 31
1.7.1950
Stara enocelična hiša od Koga v Rojcih (sedaj štala-hlev). Teren 4 - Vzhodno od Kopra (Marezige,...
1.7.1950
Stara enocelična hiša od Malnarja v Rojcih (sedaj štala- hlev). Teren 4 - Vzhodno od Kopra (...
1.5.1950
Štala (hlev) od Baretančiča, gnoj leži kar pred vhodom. Teren 4 - Vzhodno od Kopra (Marezige, Lopar...
Svinjak (hlev). Lastnik Franc Groznik, Mali Vrh 1.
1.7.1952
Štalo (hlev) delajo, Trenta 50, pri Fejanu. Dobro vidno ostrešje "cimper". Teren 8 -...
31.8.1954
Bajta: severnozap. fasada, jugozap. fasada, konstr. ostrešja, tločrt pritličja, tločrt štale. na...
30.7.1954
Most na štali (hlevu) in "muš". Črv Franc, Bukovo 3. Teren 11- Cerkljansko (30.7.-1.9...
30.7.1954
Slamnat opaž na štali (hlevu), Klemenčič Terezija, Pečine 8, "na Kobiuənku". Teren 11-...
30.7.1954
Štala (hlev), levo "gepəl", "u Kaludrovš", Gorenje Jazne. Teren 11- Cerkljansko...
30.7.1954
Stegnjeni tip doma - na sliki je štala (hlev), zgoraj na "štali", Pečine 10. Teren 11-...
30.7.1954
Kamnit "most" za "na štalo" (hlev), Police. Teren 11- Cerkljansko (30.7.-1.9...
30.7.1954
Štala (hlev), spredaj gep?l, Mazik J., Cerkljanski Vrh 22. Teren 11- Cerkljansko (30.7.-1.9.1954).
Štala (hlev), zgoraj šupa v Planini. Teren 11- Cerkljansko (30.7.-1.9.1954).
31.8.1954
Notranjost štale (hleva). Krtečne 34, Bukovo.
30.7.1954
Bevkova štala (hlev) z leta 176? v Ravnah. Teren 11- Cerkljansko (30.7.-1.9.1954).
30.7.1954
Štala (hlev) (opaš iz slame), Pečine 22. Teren 11- Cerkljansko (30.7.-1.9.1954).
1.1.1955
Skedenj in štala (hlev), pri Likčevih, Jože Gustinčič, Slivje 26. Teren 12- Brkini, posneto v času...
31.8.1955
Studenec v štali (hlevu).
1.8.1955
Štala (hlev) z gnojiščem ("gnoj"), ki je obdan z leso, Obrov 36, pri Brezovkinih. Teren...
31.8.1955
Štala (hlev), pri Matičetovih, Kocjančič Ivan, Velike Loče 13.
1.8.1955
Štala (hlev), krita s slamo, Podgrad 83, pri Boršičevih. Teren 12- Brkini (1.-31.8.1955).
31.8.1955
Škrli na podrti štali (hlevu), Podbeže.
30.7.1954
Nekoč bajta, danes štala (hlev). Mervič Leopold, Čeplez 6. Teren 11- Cerkljansko (30.7.-1.9.1954).
30.7.1954
Stara lesena hiša, sedaj štala (hlev) (Golobova), Čeplez. Teren 11- Cerkljansko (30.7.-1.9.1954).
30.7.1954
Štala (hlev) "u Ognc", Podlanišče 46. Teren 11- Cerkljansko (30.7.-1.9.1954)...
30.7.1954
Klet in štala (hlev) "pod Kremenkom", Vrh 17. Teren 11- Cerkljansko (30.7.-1.9.1954)...
31.8.1954
Notranjost štale (hleva). Bukovo - Krtečne 34.
30.7.1954
Štala (hlev). Podlanišče, "u Kendouš". Teren 11- Cerkljansko (30.7.-1.9.1954)...
30.7.1954
Štala (hlev) od zadaj, Klemenčič Terezija, Pečine 8, "na Kobiuənku". Teren 11-...
31.8.1954
Grušt štale (hleva) vezan na trakləne. Cerkljanski Vrh 23, Vojska Andrej, "u Dolin"...
30.7.1954
Štala (hlev), levo "gepəl", "u Kaludrovš", Gorenje Jazne. Teren 11- Cerkljansko...
31.8.1954
Štala (hlev). Lastnik pri Čelku, Krtečne 34 - Bukovo.
30.7.1954
Kombinacija (novo) štale (hleva) in kozolca, Svetik Peter, Plužnje 8. Teren 11- Cerkljansko (30.7.-...
30.7.1954
Novejši senik, sedaj rabljen za štalo (hlev), kamor naganjajo ovce za čez noč. Zakojška grapa...
30.7.1954
Stegnjeni tip doma - na sliki je štala (hlev), zgoraj na "štali", Pečine 10. Tu stavba s...
31.8.1954
Štala (hlev): tloris štale, tloris skednja, jugovzhodna fasada. Lastnik Franc Jeram - "u Ognc...