Subscribe to RSS - Praznična noša in noša ob posebnih priložnostih

Slovenski etnografski muzej

Praznična noša in noša ob posebnih priložnostih

1.1.1912
F0012846
Posneto l. 1912, posnetek je iz Šantlove zapuščine.
F0010993
Srednja kmečka družina - mož je bil v Ameriki in je zemljo dokupil, žena je z otroki ostala doma,...
F0010987
Kmetica v pražnji obleki. Foto: Atelje Weiss, Gorica. Okoli 1910.
F0010986
Goriška vaščanka pred 1. sv. vojno. Foto: Atelje Weiss, Gorica.
F0010985
Portret kmetice v pražnji obleki. Okoli 1910. Foto: Atelje Weiss, Gorica.
1.1.1908
F0010983
Kumar Marjeta je hodila delat in kuhala orožnikom v Idriji. Njen mož je bil rudar. Na fotografiji z...
1.1.1892
F0010981
Johan Novak (1864), nižji rudniški uslužbenec. Fotografija je iz l. 1892. Foto: A. Schmeiler,...
1.1.1915
F0010978
Graparca in njen brat iz Jazbine nad Poljanami, srednja kmeta (4 glave goveje živine).
1.1.1880
F0010913
Ženska z bajte, služila za kuharico (mož rudar), 1880. Foto: Max Krainer, Gradec.
1.1.1958
F0010786
Nova maša (sin zidarja) v Iljaševcih (ženska na skrajni desni je ogrnjena še v "heklač")...
F0011020
Goričanka v kmečki obleki pred 1. svetovno vojno. Foto: Atelier Weiss, Gorica.
1.1.1877
F0011182
Franc Potokar (1843 - 1918) in Uršula Fabjan, por. Potokar (1853 - 1927) doma iz Luč. Posneto okoli...
F0012824
Iz Šantlove zapuščine, dekliška pražnja noša. Sv. Ivan pri Trstu.
1.1.1936
F0012699
Primicija v Sovjaku, leta 1936.
1.1.1919
F0012657
Birmanke, v sredini Korošec Ančika, hči trgovca z mešanim blagom. Foto: Johann Klein, Gornja...
1.1.1910
F0012656
Korošec Anton (trgovec z mešanim blagom) in Franc (trgovec z železnino). Foto: Johann Klein, Gornja...
F0012611
Vsakdanja noša, Ljubljana pred 2. sv.vojno.
F0012610
Vsakdanja noša, Ljubljana pred 2. sv.vojno.
1.1.1905
F0011900
Tkalčič Pavla s svojim vnukom. Dolenja vas pri Predgradu v Beli krajini.
F0011851
Dekleta iz Bistrice - desna šivilja na veliki kmetiji, srednja je služila v Puli pri v. orožniku,...
12.10.1911
F0011790
Bokalova oče in mati s srednje kmetije (Zagaj) na obisku pri hčeri Toni, ki je služila v Gradcu v...
1.1.1910
F0010412
Zidar (pri rudniku) z družino - žena je bila doma, klekljarica.
1.1.1910
F0009553
Fotografirano okoli leta 1910. Fotografijo je dobila ekipa SEM na terenu 20, Južno Pohorje l. 1963.
F0009497
Portret para v poročni noši na prelomu 19. v 20. stoletje. Foto: Franz Lainer, Ljubljana.
1.1.1920
F0009425
Belokranjska otroška noša okoli 1920.
F0009149
Hiša, Lipoglav v okolici Litije.
F0008788
Portret ženske v pražnji noši, 19./20. stoletje. Foto: V. Lobenwein, Klagenfurt, Villach.
F0008787
Portret ženske in moškega v pražnji noši na prelomu 19. v 20. stol. Foto: Benedikt Lergetporer,...
F0008785
Ženska pražnja noša, 19./20. stoletje.
F0008784
Pražnja noša, mati z otroci, 19./20. stoletje.
F0008783
Portret družine v pražnji noši na prelomu 19. v 20. stoletje.
F0008782
Portret družine v pražnji noši na prelomu 19. v 20. stoletje. Dobila ekipa SEM na terenu 5, Šentvid...
F0008781
Portret ženske v pražnji noši na prelomu 19. v 20. stoletje. Dobila ekipa SEM na terenu 9,...
1.1.1907
F0009507
Pražnja moška in ženska noša. Pridobila ekipa SEM na terenu na južem Pohorju.
1.1.1932
F0009536
Ohcet 1932, Južno Pohorje. Fotografijo je dobila ekipa SEM na terenu 20, Pohorje, 1963.
1.1.1910
F0009551
Praznična noša, okolica Vitanja, fotografirano okr. 1910. Fotografijo dobila 1963 ekipa SEM na...
F0009550
Praznična noša, okolica Vitanja, fotografirano med 1. sv. vojno. Fotografijo dobila 1963 ekipa SEM...
1.1.1916
F0009549
Moška, ženska in otroška praznična noša. Fotografijo dobila ekipa SEM na terenu 20, Južno Pohorje...
1.1.1955
F0009548
Poroka v Vitanju ok. 1955. Fotografijo je dobila ekipa SEM na terenu 20, Pohorje, 1963.
1.1.1955
F0009547
Poroka v Vitanju okrog leta 1955. Fotografijo je dobila ekipa SEM na terenu 20, Južno pohorje, 1963.
1.1.1955
F0009544
Poroka v Vitanju okoli leta 1955. Fotografijo je dobila ekipa SEM na terenu 20, Pohorje, 1963.
1.1.1950
F0009543
Poroka v Vitanju okrog leta 1950. Fotografijo je dobila ekipa SEM na terenu 20, Južno pohorje, 1963.
1.1.1923
F0009541
Godba iz Slop, slikana 1923 v Materiji. Dobila ekipa SEM na terenskem delu v Brkinih l. 1955.
1.1.1920
F0009538
Slikano okrog leta 1920, ob priliki birmanja. Sliko dobila ekipa SEM na terenskem delu v Brkinih l...
F0009537
Praznična noša 19./20. stol, Južno Pohorje. Dobila ekipa SEM 1963 na terenskem delu na Pohorju.
1.1.1860
F0008780
Konavec, fotografirano okrog 1860-70. Dobila 1951 ekipa SEM na terenu 7, Kobarid in okolica.
F0012856
Portret ženske v pražnji noši. Foto: Ivan Jagodic, Kranj.
1.1.1920
F0020516
Fotografija ženske pražnje noše iz časa okoli leta 1920, Škedenj. Foto: Celere Foto Luce, Trieste,...
1.1.1905
F0020513
Originalna fotografija poročnega para (med leti 1905-1910). Fotografirano v fotografskem ateljeju...
F0020277
Otroška noša pred prvo svetovno vojno. Foto: Umberto S...?, Monfalcone/Tržič.
1.1.1900
F0019337
Ženski portret, 1900- 1914. Foto: G. Luzzatto, Fiume/Rijeka.
F0019336
Ženski in moški portret. Foto: G. Luzzatto, Fiume/Rijeka.
1.11.1898
F0019335
Portret ženske. Foto: J. Carposio, Fiume/Rijeka.
F0019334
Portret ženske, konec 19. stoletja. Foto: Emil Dzimski, Ljubljana.
F0019333
Otroški in ženski potret. Foto: Angelo Ghega, Pola/Pula.
F0019332
Portret moškega v pražnji noši. Foto: M. Circovich, Piazza della Borsa 12, Trieste.
19.4.1902
F0019331
Fotografija moške in ženske pražnje noše iz zbirke originalnih fotografij. Foto: J. Carposio, Fiume...
1.1.1916
F0020517
Fotografija moške in ženske pražnje noše iz Škednja iz leta 1916. Zadaj na fotografiji zapis:...
F0033511
Portret dečka, foto: Kozmata Ferencz, Budapesten/Budimpešta.
1.1.1930
F0033693
Dolfi Šukova s sinom Dušanom v Trbovljah, pred l. 1930.
1.1.1940
F0033692
Prijateljice na sprehodu na Bledu: Pirčeva, (najboljša prijateljica mame Ane Izlakar v črnem plašču...
F0033689
Slavko Hlastan, telovadec pri Sokolu iz Trbovelj, na poročni dan.
19.8.1938
F0033688
Ogled letala - to je bila velika zanimivost, ker je zasilno pristalo nekje v okolici Golovca. Foto...
1.1.1937
F0033677
Albina Izlakar z birmansko botro leta 1937.
1.1.1932
F0033675
Majda Lanišček (roj. Planinc) v Trbovljah. Posnetek je nastal okoli l. 1932. Fotografijo je deklica...
19.8.1938
F0033672
Ogled letala - to je bila velika zanimivost, ker je zasilno pristalo nekje v okolici Golovca. Foto...
1.1.1932
F0033671
Albina Izlakar (prva z desne) pri prvem svetem obhajilu l. 1932 ali 1933.
21.9.1902
F0033669
Mihaela in Vilko Killer iz Kranja, meščanska rodbina. Foto: Ivan Jagodic, Kranj.
F0033665
Andrej Padernik iz Dolenje vasi 81. Živel je med leti 1879 in 1960.
5.12.1898
F0019330
Fotografija ženske pražnje noše iz zbirke originalnih fotografij. Na zadnji strani pripis: "...
F0019329
Fotografija družine v pražnji noši ob mizi.
F0014903
Marija Krašna, poročena Spreitzer, gostilniška hči iz gostilne pri Tišlerju. Foto: Davorin Rovšek,...
1.1.1890
F0014902
Marija Krašna, poročena Spreitzer, gostilniška hči iz gostilne pri Tišlerju, na fotografiji še kot...
F0014901
Marija Spreitzer, mož je bil umetni kovač v Ljubljani, ona gostilničarska hči. Foto: Atelier Landau...
1.1.1893
F0014900
Marija Spreitzer, roj. Krašna s sinom Johanom (Jankom ali Žankom) leta 1893. Mož je bil umetni...
F0014899
Marija Spreitzer, roj. Krašna, mož je bil umetni kovač v Ljubljani, ona gostilničarska hči. Foto:...
18.9.1946
F0013462
Pogreb dekleta, starega 20 let, 18.9.1946.
18.9.1946
F0013461
Pogreb dekleta, starega 20 let, 18.9.1946.
18.9.1946
F0013460
Pogreb dekleta, starega 20 let, 18.9.1946.
30.5.1937
F0013409
Procesija Sv. Rešnjega telesa. Na poti k tretji kapeli. V ozadju Novo mesto.
1.1.1913
F0013085
Tamburaški zbor Mladinske zveze, ustanovljen 1912, fotografija posneta v letu 1913.
1.1.1914
F0014904
Marija Krašna, roj. 1976, poročena Spreitzer, gostilniška hči iz gostilne pri Tišlerju, na...
F0014905
Marija Krašna, roj. 1976, poročena Spreitzer, gostilniška hči iz gostilne pri Tišlerju, na...
1.1.1908
F0019328
Otroška noša pred prvo vojno, Lovran. Foto: J. Carposio, Fiume/Rijeka.
F0019327
Otroška noša pred prvo vojno. Foto: Ludvik Krema, Sv. Petra cesta 27, Ljubljana.
F0019326
Portret dekleta, Bari, pred 1. svetovno vojno, foto: E. Bambocci.
F0019325
Pražnja noša pred prvo vojno v Hradeckijeva vasi.
1.1.1890
F0019324
Ljubljanska noša na prelomu stoletja. Sedeča figura morda hišna pomočnica (v črni noši s pečo na...
1.1.1930
F0015046
Lastnica šiviljskega salona Ana Petrič (v sredi) s sestro, 30. leta 20. stoletja.
1.1.1910
F0015045
Hčerka železniškega uradnika, okrog 1910.
1.1.1949
F0015044
Nevesta iz Ljubljane, ki se je poročila v Bečej. Obleko je naredila Ana Petrič v svojem salonu na...
1.1.1935
F0015042
Plesna obleka za Anko Verbičevo (trgovčeva hči) za sezono 1935/36. Izdelek salona Ane Petrič.
F0014912
Portret ženske v pražnji noši, M. Filesz.
F0008779
Noša na prelomu iz 19. v 20. stoletje. Foto: J. Leitner, Judenburg. Fotografijo je dobila ekipa SEM...
F0003669
Portret moškega v pražnji noši. Foto: Josef Martini, Celje, Gosp. ul. 114.
F0003213
Lovrenc Humar (brat Primskovskega gospoda Jurija Humarja), roj. 9.8.1825, umrl pozimi l. 1911 in...
F0003187
Mati Marije Pidbach, v kmečki noši s konca 19. stoletja, lahko tudi še v začetku 20. stoletja.
F0003184
Kušar Ivan iz Notranjih Goric, okraj Ljubljana. Okol. roj. 1852, bivši dolgoletni župan v noši iz l...
F0003181
Možakar v noši kakršno so nosili nekateri konzervativnejši kmetje še proti koncu 19. stoletja (...
1.1.1928
F0003143
Dr. Županičeve sorodnice na dan Sv. Ilije v vasi čez Kolpo na hrvatski strani nasproti Gribljam,...
F0003123
Kočevska noša (nastop folklornih skupin na ljubljanskem velesejmu). Noša bi približno ustrezala...
F0002893
Ženska je oblečena v praznično nošo s konca 19. stoletja, kakršna je bila v navadi za slovesnejše...
F0002269
Praznična noša s konca 19. stoletja. Foto: Avgust Berthold, Sodna ul. 11, Ljubljana.
27.8.1911
F0001749
Hiša in skupina ljudi pred vrtom (1781). Lastnik: pri Tonen, Franc Peternel, Sv. Lucija 7.
F0003270
Fantje iz Ljubnega na Gorenjskem oblečeni v kmečko nošo okoli 1880. Foto: Benedikt Lergetporer,...
F0003271
Verjetno rekonstruirana noša, kot je bila v navadi za razne svečanosti konec 19. stoletja. Foto:...
F0003668
Moški portret. Foto: Johann Klein, Radovljica.
F0003664
Portret moškega v pražnji noši s klobukom.
1.1.1923
F0003641
Portret moškega (Jan Peisker) v pražnji noši. L. 1923.
F0003407
"Čička noša" (mati Jelice Zatkovič, t. č. Starad 53, p. Podgrad, Veliki Mun), noša iz...
1.1.1950
F0003404
"Parterji" Brškega opasila, Dekani, oblečeni v praznično nošo iz druge polovice 19...
1.1.1950
F0003403
Mladinci, ki so sodelovali pri plesih "Brškem opasilu", Dekani. Za to priliko so se...
F0003400
Ema Poš, Vipava, slikana v posojeni noši od Barbare Leban iz Vipave.
F0001554
Hiša, krita s slamo v Bogojini, Prekmurje.
F0000808
Skupina žen z avbami in pečami (s festivala narodnih noš v Ljubljani). Ne pride v poštev kot vir za...
F0000807
Ženske z avbami, pečami in zavijačkami (s festivala narodnih noš v Ljubljani). Ne pride v poštev...
F0000805
Dve ženski s pečami (ljubljanska okolica) v noši, kakršna je bila v navadi za slovesnejše...
F0000804
Gorenjka v narodni noši. Noša bi deloma ustrezala starejši noši, kakršna je bila v navadi v drugi...
1.1.1910
F0000803
Žena v noši s pečo. Narodna noša z elementi starejše kmečke noše iz sredine 19. stol. s sodobnimi...
F0000799
Skupina gorenjskih narodnih noš pred hišo. Noša z avbo sodi v zač. 19. stol., ostale noše so iz...
F0000797
Ženska v gorenjski noši. Praznična kmečka noša iz 2. polovice 19. stol., kakršna se je izoblikovala...
F0000791
Ženske in moški na poti v cerkev v pražnji noši, kakršna je bila v navadi v začetku 20. stoletja...
F0000790
Moški in ženska iz Tržiča, oblečena delno v pristno nošo iz srede 19. stol. (krilo, nogavice,...
F0000770
Podružnična cerkev Matere Božje Snežne na Gradiščici. Gradiščica je polna staroslovenskih grobov.
F0000812
Gorenjka pred kmečko pečjo. Kmečka noša na prelomu v 20. stoletje vplivana od meščanske.
13.11.1910
F0001288
Hiša z letnico 1740 in 1752. Lastnik pri Pušavec, pri Banku. Šenčur 25 pri Kranju.
F0000866
Ženska ziljska noša v zadnjem času razvoja. Noša, ki je še danes ohranila večji del elementov iz 19...
F0000833
Narodna noša, elementi starejše kmečke noše 19. stol. - sodobne spremembe (rokavci s kvačkano čipko...
F0000830
Noša za svečane prilike (rekonstrukcija) v 20. stoletju. Foto: Avgust Berthold, Sodna ul. 11,...
F0000824
Skupina žensk v gorenjski narodni noši, ne pride v poštev za študij pristne kmečke noše, katero...
F0000815
Ženska narodna noša z Gorenjske, sestavljena iz kosov starejše (cca. 1860) in mlajše noše prirejene...
1.1.1895
F0000752
Uršula Kremžar, "Mruškova Urška", v praznični noši iz konca 19. stoletja. Fotografirano...
F0003670
Portret moškega v pražnji noši. Foto: Johann Arzenšek, Krško.
F0008777
Denova gospodinja 19./20. stol. Dobila ekipa SEM na terenu 6, okolica Mokronoga, 1951.
1.1.1918
F0008754
Štibernik Janez z ženo l. 1918, Pece - Šentjurij na Dolenjskem. Dobila ekipa SEM na terenu 1, l...
1.5.1936
F0008728
Sedeči mož v pražnji noši je najverjetneje boter vsem fantom na fotografiji.
1.5.1936
F0008727
Sedeči mož v pražnji noši je najverjetneje boter vsem fantom na fotografiji.
F0008663
Ženska pražnja noša 20. stoletja. Fotografirano v ateljeju Julius Müller, Ljubljana.
F0008661
Portret ženske v pražnji noši iz 20. stoletja. Fotografirano v Fotografskem ateljeju Prinz, II...
F0008660
Fotografija moške in ženske noše iz 20. stoletja. Foto: Fritz Grebmer, Musterschutz 7.
F0008657
Portret ženske v pražnji noši iz 20. stoletja.
5.2.1950
F0004834
Zlata poroka pri Mehletu, Paradišče pri Grosupljem.
5.2.1950
F0004833
Zlata poroka pri Mehletu, Paradišče pri Grosupljem.
1.1.1925
F0008763
Ohcet v Gorenji Kanomlji okoli leta 1925. Fotografijo je dobila ekipa SEM na terenu 11, Cerkljansko...
F0008764
Basist je Janez Munih. Fotografijo je dobila ekipa SEM na terenu 11, Cerkljansko, l. 1954.
F0008776
Portret ženske v pražnji noši na prelomu 19. v 20. stoletje. Foto: Franz Lainer, Ljubljana. Dobila...
F0008775
Devov gospodar in gospodinja. 19./20. stoletje. Dobila ekipa SEM na terenu 6, okolica Mokronoga, l...
F0008774
Paušcov par iz Hrastovega Dola. 19./20. stoletje. Foto: Jožef Erjavec, Višnja Gora. Dobila ekipa...
1.1.1887
F0008773
Ana Kralj, Sad 1, rojena 1882, na sliki stara 5 let. Fotografirano 1887. Dobila ekipa SEM na terenu...
F0008771
Skupina s harmonikašem na vozu. Fotografijo je dobila ekipa SEM na terenu 9, Šentjernej na...
1.1.1926
F0008770
Ohcet leta 1926 v Brusnicah. Harmonikar Jože Kos iz Gor. Vrhpolja. Fotografijo je dobila ekipa SEM...
1.1.1925
F0008769
Ohcet l. 1925 v Brusnicah. Harmonikar Jože Kos iz Gor. Vrhpolja. Fotografijo je dobila ekipa SEM na...
1.1.1922
F0008768
Ohcet l. 1922 v Gabrjah. Harmonikar je Jože Kos iz Gorenjega Vrhpolja. Fotografijo je dobila ekipa...
1.1.1915
F0008766
Nevesta in ženin, za njima tovariš in tovarišica l. 1915. Fotografijo je dobila ekipa SEM na terenu...
1.1.1915
F0008765
Ohcet l. 1915. Harmonikar je Jože Kos iz Gorenjega Vrhpolja. Fotografijo je dobila ekipa SEM na...
F0004831
Zastavnjak, Stojnci na Ptujskem polju.
F0004830
Nevesta odhaja, Markovci pri Ptuju.
F0003681
Marija Vrtovec, roj. Leban v Postojni 1855, poročena v Vipavi. Foto: G. Swatosch (Svatošek?), Trst.
F0003680
Kapne Andrej in žena Eva, Fužine pri Kamniku. Foto: Josef Martini, Celje, Gosp. ul. 114.
F0003679
Portret moškega v pražnji noši. Foto: Joh. Arzenšek, Krško.
F0003678
Barbara Leben, roj. Volf, iz Vipave. Po rodu iz Savinjske doline. Foto: Jos. Saller & A...
F0003677
Dekle v pražnji noši. Foto: Theodor Kratzer, Hallein.
F0003676
Portret moškega v pražnji noši. Foto: M. Sicherer, Villach.
F0003675
Deklica fotografirana s psom v ateljeju fotografa Dolenca v Novem mestu. Foto: Hinko Dolenc,...
F0003674
Moški portret. Foto: Heinrich Krapek, Maribor.
F0003672
Portret družine v pražnji noši. Foto: R. Kuballa, Judenburg.
F0003683
Ženski portret, 20. st. Foto: Julius Müller, Ljubljana.
F0004826
Ženitovanjski sprevod v domači vasi, Dravsko polje.
1.1.1924
F0004664
Fantje gredo na "štelengo" iz Grahovega in Koritnice. Godec s harmoniko je Janez Špik...
1.1.1895
F0004629
Uršula Kremžar,"Mruškova Urška", Moste pri Ljubljani, oblečena v praznično nošo iz konca...
F0004112
Moški s hramoniko v pražnji noši. Fotografijo je dobila ekipa SEM na terenu 11, Cerkljansko l. 1954.
F0003689
Moški portret. Foto: Johann Arzenšek, Trbovlje.
F0003688
Moški portret. Foto: Johann Arzenšek, Krško.
F0003671
Portret ženske in moškega v pražnji noši, 19./20. stoletje. Foto: Würthle, Salzburg.
SEM:;F-0048200
Dve ženski z dojenčkom v vozičku, dva fantka in deklica ter dvoje moških na ljubljanski promenadi.
SEM:;F-0048199
Moški z majhnim fantkom in troje moških na ljubljanski promenadi.
SEM:;F-0048198
Mladenič in troje deklet na ljubljanski promenadi.
SEM:;F-0048197
Moški z deklico in psom ter troje žensk na ljubljanski promenadi.
SEM:;F-0048196
Fant s tremi dekleti na ljubljanski promenadi.
SEM:;F-0048195
Dve ženski in deklica na ljubljanski promenadi.
SEM:;F-0048166
Moški in ženska na ljubljanski promenadi.
SEM:;F-0048179
Fantek z dvema punčkama na ljubljanski promenadi.
SEM:;F-0048163
Ženska s fantkom na ljubljanski promenadi.
SEM:;F-0048253
Dve dami z otroškim vozičkom na ljubljanski promenadi.
SEM:;F-0048240
Punčka s triciklom na ljubljanski promenadi.
SEM:;F-0048239
Starejša gospa s punčko na ljubljanski promenadi.
SEM:;F-0048238
Ženska in dekle na invalidskem vozičku na ljubljanski promenadi.
SEM:;F-0048236
Starejši moški in ženska na ljubljanski promenadi.