Subscribe to RSS - Orodje in naprave za sadjarstvo

Slovenski etnografski muzej

Orodje in naprave za sadjarstvo

Korito za sadje, Poljane 3, Zaletel Franc.
1.8.1961
Lesa za sadje sušiti. Lastnica Antonija Odlazek, Vesela Gora - Brinje 23. Teren 18 - Šentrupert na...
30.8.1961
Oberač za sadje. Lastnik Karol Odlazek, Trstenik 19.
1.8.1961
"Korit" za sadje tolči. Lastnik Jože Lampret, Vesela Gora - Brinje št. 26. Teren 18 -...
1.1.1960
"Lejsa" za sušenje sadja. Lastnik Alojzij Zakrajšek, Hlebče 2...
1.1.1960
"Lejsa" za sušenje sadja. Lastnik Alojzij Zakrajšek, Hlebče 2...
1.1.1960
Izdolbeno korito za sadje tolčt. Lastnica Marija Žužek, Grm 1.
1.1.1960
Preša za sadje. Lastnik Alojzij Zakrajšek, Hlebče 2.
1.1.1960
Lesa za sušenje sadja (novejši tip); dolžina 1,27m, širina 43,5cm. Lastnik pri Ribči, Bavdki 2...
1.1.1960
"Lejsa" za sušenje sadja. Lastnica Julija Škulj, Bavdek 5...
1.1.1960
Lesa za sušenje sadja (novejši tip); dolžina 1,27m, širina 43,5cm. Lastnik pri Ribči, Bavdki 2...
1.1.1960
Izdolbljeno korito za sadje tolči. Lastnica Marija Žužek, Grm št. 1. Teren 17 - Okolica Velikih...
1.1.1960
"Gajba" za sadje (domače delo). Lastnik pri Mohorju, Javorje 1. Teren 17 - Okolica...
1.7.1963
Brezen 37, plenkel (kolo za mečkanje sadja). Teren 20 - Južno Pohorje (1.-14.VII.1963).
1.7.1963
Kamen in korito za sadje, Kovše Marija s hčerko, pri Spodnjem Ovčjaku v Spodnji Paki. Teren 20 -...
1.7.1963
Jež za mletje sadja, Oprešnik, Brezen 47. Teren 20 - Južno Pohorje (1.-14.VII.1963).
30.8.1961
"Štokounk" (mečkalo) za sadje. Brinje 24...
1.8.1961
"Toukač" (tolkač) za sadje tolči. Lastnik Franc Gričar, Brinje št. 5. Teren 18 -...
1.8.1961
"Oberaun?k" (obiralnik) za sadje. Lastnik Jože Slapšak, Hrastno 3. Teren 18 - Šentrupert...
Štokounik iz granate, Poljane 3, Franc Zaletel.
1.8.1957
Maln (mlin) za sadje ml?t (mleti). Kozjak 1, pri Skončniku (občina Trebnje). Teren 14- Okolica...
28.8.1957
Toukalo za jabolka, Podgozd 14, Kristina Kumelj.
28.8.1957
Korito za sadje tolč, Gradenc 34.
1.8.1957
Maln (mlin) za sadje ml?t (mleti). Kozjak 1, pri Skončniku (občina Trebnje). Teren 14- Okolica...
28.8.1957
Preša za sadje in grozdje (narejena okoli leta 1941), Žužemberk 151, Ivan Mačarol (roj. 1889), pri...
28.8.1957
Štokovnik za sadje touč, Gradenc 33.
28.8.1957
Toukalo za jabolka, Podgozd 14, Kristina Kumelj.
30.10.1951
Mlin za sadje mlet. Lastnica Penca Francka, Dolenje Laknice 5.
2.10.1951
"Caje"- na pol pletena košara za sadje. Sv. Vrh 37, Železnik Marija. Teren 6- Mokronog,...
30.8.1961
"Žokouc" za sadje tolčt. Lastnik Anton Kašič - pri Kelnišč?k, Trstenik 4...
1.8.1961
"Oberaun?k" (obiralnik) za sadje. Lastnik Martin Slapšak, Hrastno 3. Teren 18 -...
30.8.1961
Oberač za sadje. Lastnik Karol Odlazek, Trstenik 19.
30.8.1961
Korito za sadje "toučt". Lastnik Jože Lampret, Brinje 26...
30.8.1961
Lesa za sušenje sadja. Lastnik Karol Odlazek, Trstenik 19.
14.7.1963
Del vretena pri preši za sadje, Paka.
1.7.1963
Kamen in korito za sadje, Kovše Marija s hčerko, pri Spodnjem Ovčjaku v Spodnji Paki. Teren 20 -...
1.7.1963
Preša za sadje, pri Jožefu Plankel, Stenica 7. Teren 20 - Južno Pohorje (1.-14.VII.1963).
1.8.1956
"Mal?n" (ročni mlin) za jabolka in drugo sadje mlet, Kočarija 2, pri Palčarju, Palčič...
1.1.1956
Lesca, Unetič Marija, Ivanjše 3.
1.8.1956
Mal?n (ročni mlin) za sadje, Alojz Sintič ml., Jablance 5. Teren 13- Kostanjevica (1.-31.8.1956).
1.8.1956
"Maln" (ročni mlin) za sadje mlet pred prešanjem. Sestavni deli: grod, glavina z zobmi,...
28.8.1959
Majhna preša za sadje (nepopolna), Vojsko 54, pri Kokošarju.
28.8.1959
Karít z b?tom (korito za sadje toučt), Vojsko 94, pri Kuštrinu.
1.8.1958
Hruške sušijo na lesah ("leisah") iz srebota. Lese izdeluje Vincenc Pregl iz Lož. Manče 5...
1.8.1958
Hruške sušijo na lesah ("leisah") iz srebota. Lese izdeluje Vincenc Pregl iz Lož, Manče 5...
28.8.1958
Lesa za sušenje sadja, lastnica Ana Trošt, pri Joštovih, Podraga 51.
1.8.1958
"Koš" za sadje za nošnjo kosila na njivo itd., Lozice 42, pri Renkcovih. Teren 15 -...
28.8.1958
Ostrouka (lestev za obiranje sadja), pri Bezjaki, Sanabor 16.
1.10.1975
"Obiravček" za obiranje jabolk, Kenda, Spodnja Idrija 80. Teren 31- Idrija, 1976...
SEM;F-0004027
Preša in mlin za sadje.
09.11.1947
630:LJU;F-0000005/I
Preša (sadjarska) na Pečovniku pri Celju. Teren I - Koroška, Štajerska, Prekmurje.
1.8.1956
Preša, na "kam?n" za sadje in grozdje prešat, Kočarija 4, pri Trdini, Alojz Črtalič...
1.1.1956
Lesca (za sušenje sadja), Jenškovec Jože, Zaboršt 2.
1.8.1956
"Loc?nčka" iz bekovih ali vrbovih šibic za nabiranje sadja. Izdelal Viktor Žulič, Dolšce...
1.7.1963
"Lukanca" za mošt, Stenica 7, Plankl. Teren 20 - Južno Pohorje (1.-14.VII.1963)...
1.7.1963
Preša za sadje, Denovnik Karel, Spodnji Dolič. Teren 20 - Južno Pohorje (1.-14.VII.1963).
1.7.1963
Korito in kamen za sadje mleti, pri Grabn?k?, Hudinja št. 66. Teren 20 - Južno Pohorje (1.-14.VII...
1.7.1963
Jež za mletje sadja, Oprešnik, Brezen 47. Teren 20 - Južno Pohorje (1.-14.VII.1963).
1.7.1963
Preša za sadje, Stenica. Teren 20 - Južno Pohorje (1.-14.VII.1963).
1.7.1963
Kamen in korito za sadje, pri Spodnjem Ovčjaku v Spodnji Paki. Teren 20 - Južno Pohorje (1.-14.VII...
1.7.1963
"Lukanca" za mošt, Stenica 7, Plankl. Teren 20 - Južno Pohorje (1.-14.VII.1963)...
1.7.1963
Brezen 37, plenkel (kolo za mečkanje sadja). Teren 20 - Južno Pohorje (1.-14.VII.1963).
1.7.1963
Jež za mletje sadja, Oprešnik, Brezen 47. Teren 20 - Južno Pohorje (1.-14.VII.1963).
1.8.1962
Lesa za sadje sušit, Podgrajski Lož. Teren 19 - Loška dolina (1.-15.8.1962).
1.8.1962
"Laisa" (lesa) za lešnike, sadje, čebulo, Terezija Intihar, Viševek št. 28. Teren 19 -...
1.8.1962
Preša za sadje stiskat, Janez Kandare, Šmarata št. 26. Teren 19 - Loška dolina (1.-15.8.1962).
1.8.1962
Lesa za sušenje sadja, Kozarišče. Teren 19 - Loška dolina (1.-15.8.1962).
1.8.1962
Preša za sadje stiskat, Janez Kandare, Šmarata št. 26. Teren 19 - Loška dolina (1.-15.8.1962).
630:LJU;F-0000965/I
Preša za sadje pri "Lemežu", Karl Kavše, Ljubnica 26 (po tem originalu je izdelana maketa...
Stiskalnica Iz fototeke študentskih ekip. Pridobljeno l. 1961. Neg. št. 528 (Šušteršičeva fototeka).
1.1.1949
Mlin za sadje. Lastnik Franc Pucihar, pri Hočevarju, Gojniče 8.
3.8.1951
Lesa za sušenje sadja. Lastnik Ivan Konavec, Svino 25.
3.8.1951
Turkla (stiskalnica). Lastnik Ignac Sok - pri Bric, Kred 53.
3.8.1951
Kamen ("bnika") za tolčenje jabolk in mletje grozdja. Lastnik Franc Stergar - pri Čiukču...
3.7.1951
"Kamen" za mast (nekoč) in tolči sadje (sedaj); že od nekdaj pri hiši. Konavec Katarina,...
3.8.1951
Trugla za mečkanje sadja (mlin za sadje). Lastnik Jožef Butul, Kred 1.
3.8.1951
Trugla za mečkanje sadja (mlin za sadje). Lastnik Jožef Butul, Kred 1.
3.8.1951
Bat za tolčenje jabolk. Kred 17.
3.8.1951
Preša. Lastnik Alojz Pintar, Staro selo 25.
3.8.1951
Priprava za obiranje sadja. Lastnik Ignac Sok, Kred 53.
3.7.1951
Preša za sadje, Staro selo 34, pri Pejc. Teren 7 - Kobarid, 3.7. - 3.8.1951.
3.8.1951
Bat za tolčenje jabolk. Staro selo 36.
3.7.1951
Kamen za sadje "tuč", Staro selo. Teren 7 - Kobarid, 3.7. - 3.8.1951...
31.7.1952
Kladivo za tolčenje sadja. Koritnica št. 7 pri Logu pod Mangartom, pri Klančarju.
15.9.1952
Preša. Lastnik Franko Anton, Volčkova vas 2.
15.9.1952
Mlin (maln) za sadje. Lastnik Anton Franko, Volčkova vas 2.
1.1.1950
Maln (mlin) za mletje gorzdja. Lastnik Anton Novak, Šentpavel 2.
15.8.1950
"Košica" (košara) za jabolka in krompir znašat, korito za tolči jabolka, v njem "...
1.1.1950
Sadje mečka. Petrušna vas 20.
"Cajna" 8košara) za češnje obirat (izdelal Štruc Franc, umrl 1934, star 82 let). Dolenja...
1.1.1949
Preša za sadje. Lastnik Franc Pucihar, pri Hočevarju, Gojniče 8.
"Cajna" (košara) za češnje obirat (izdelal Štruc Franc, umrl 1934, star 82 let). Dolenja...
1.8.1949
"Cajna" (košara) za češnje obirat, Blečji Vrh 7. Teren 2: Šmarje- Sap- Polica (Grosuplje...
"Cajna" (košara) za češnje obirat (izdelal Štruc Franc, umrl 1934, star 82 let), Dolenja...
1.1.1949
Macola (za tolčenje jabolk). Lastnik Jaka Janežič, pri Brglezi, Zgornja Slivnica 19.
1.7.1950
"Kofa"- koš za sadje in košara zraven, Topolovec. Teren 4 - Vzhodno od Kopra (Marezige,...
15.9.1949
"Škalon" (lestev), Dekani 202, Gregorič Andrej, pri Dacer. Teren 3 - Področje med Rižano...
15.9.1949
Jerbas za jabolka, koši in drugo, pr' Petona, Kortina. Teren 3 - Področje med Rižano in mejo...
1.1.1950
Korito za mečkanje sadja, 1 detajl. Glogovica 7.
15.8.1950
Frščilova preša, Glogovica 7. Teren 5- Št. Vid pri Stični, Radohova vas, Dob-OLO Grosuplje, 15.8.-...
1.1.1950
Maln (mlin) za sadje. Lastnik Alojz Novak, Šentpavel 2.
1.1.1950
Kljuka za spravljanje jabolk z drevesa. Lastnik Alojz Novak, Šentpavel 2.
15.8.1950
Novejši tip preše z letnico 1950, Petrušna vas 22, pri Resniku (Dremelj Anton). Teren 5- Št. Vid...
15.8.1950
Mlin za sadje, pri Bučarju, Veliki Kal 3. Teren 5- Št. Vid pri Stični, Radohova vas, Dob-OLO...
15.9.1952
Preša. Lastnica Neža Sivec - pri Sivc, Ledeča vas 2.
Maln (ročni mlin) za sadje na kolo (deli: platiči, križ- ostalo kot drugod), Vrh 2, Kovačič Anton (...
15.9.1952
Preša. Lastnik Jože Zagorc, Gorenje Vrhpolje.
1.8.1955
"Trganka" za obiranje sadja, Kovačičevi, Kozjane. Teren 12- Brkini (1.-31.8.1955)...
31.8.1955
Preša za sadje, Male Loče 2 (16), pri Jakopičevih, Ivančič Franc.
31.8.1955
Brus za tretje jabolka, Podbreže 4, naredil gospodar Valenčič Andrej.
31.8.1955
Kobila za obiranje sadje, Vatovlje 1, pri Klemenovih.
31.8.1955
Vinta (preša) za sadje, Ostrovica 15 (Padež), pri Šproharjevih.
31.8.1954
"Maln" (mlin) za sadje mlet (zobje od brane uporabljeni za mrežo). Lastnik Rudolf Bevk -...
31.8.1954
Greben za borovnice smukat. Gorenji Novaki 17.
31.8.1954
"Toukač ali bət za sadje toučt" u koritu (tolkač za sadje). Lastnik pri Mežnarju, Otalež...
31.8.1954
Preša za mošt. Gorenji Novaki 17.
31.8.1954
"Maln" (mlin) za sadje mlet. Lastnik Rudolf Bevk - na Kurjejc, Gorenji Novaki 3...
31.8.1954
Preša za mošt. Lastnik Jože Bizjak - pri Mežnarju, Otalež 25.
31.8.1954
"Trgavnk" (trgalnik) za sadje. Lastnik pri Feltrinu, Bukovo 17...
31.8.1954
"Toukač za sadje toučt" u koritu (tolkač za sadje). Lastnik "u Ogenc",...
1.1.1948
Korito za tolčenje jabolk s tolkači. Lastnik Janez Tomšič, Rogatec 5.
1.1.1948
Preša. Lastnik Franc Snoj, Veliki Ločnik 5.
31.8.1955
Lesen ključ za obiranje sadja, Podgrad 26, pri Rolhovih. S spodnjo kljuko potegnejo vejo, z zgornjo...
31.8.1955
Lojtre, (kobila) za obirat sadje, pri Bategarjevih, Marija Družina, Mrše 13.
31.8.1955
Škaler za obiranje sadja, Vatovlje 1, pri Klemenovih.
31.8.1953
Obiralnik - košč za branje sadja. Zali Breg (Šlomberk) 4, pri Kloževih.
31.7.1953
Dve večji lesi za sušenje sadja, Slavče 51, pri Oblubkovih. Teren 10- Goriška Brda (31.7.-31.8.1953...
31.7.1953
Cajna (košara) za sadje, domače delo + Petra Koljata. Teren 10- Goriška Brda (31.7.-31.8.1953).
31.8.1953
Kason (omara) za žveplanje češp (sliv). Medana 39.
31.8.1953
Bislrce (lestev). Lastnik Skubin Anton, Medana 22.
31.7.1953
"Kason" za žveplanje sadja (češp!)- odprt, zraven lesa, kakršnih je več v kasonu. Spodaj...
31.7.1953
Picon, pleten iz lešnikovega lesa, za sušenje sadja, Slavče 56, pri Tonkovih. Teren 10- Goriška...
31.8.1953
Lestev (mošela) za obiranje in obrezovanje sadja. Lastnik Franc Sirk, pri Hlipovih, Biljana 26.
31.8.1953
Nož za lupljenje sliv (nošč za luplenje češp). Lastnik Franc Sirk, pri Hlipovih, Biljana 26.
31.7.1953
Cajna (košara) za sadje, domače delo + Petra Koljata. Teren 10- Goriška Brda (31.7.-31.8.1953).
31.8.1953
Nož za lupljenje sliv (nošč za luplenje češp). Lastnik Franc Sirk, pri Hlipovih, Biljana 26.
31.7.1953
"Kason" za žveplanje sadja (češp!)- zaprt Spodaj odprtina za žveplanje. Medana 39, pri...
31.7.1953
Lesi, pletene iz bake, Slavče 56, pri Tonkovih. Teren 10- Goriška Brda (31.7.-31.8.1953).
31.8.1953
Kason (zaboj) za češpe žveplat. Medana 11, pri Prinčičevih.
31.8.1955
Vinta (preša) za sadje prešat, Jakopičevi, Ivančič Franc, Male Loče 2 (16).
1.1.1948
Macola za tolčenje sadja, kamenja itd. Lastnik Vinko Adamič, Male Lipljene 11.