Subscribe to RSS - Okno, okenska mreža

Slovenski etnografski muzej

Okno, okenska mreža

Okenska mreža Iz fototeke študentskih ekip. Pridobljeno leta 1961. Neg. št. 548 (Šušteršičeva...
Povir 10, okno (gotsko) prezidano oz. prenešeno. Teren 25 - Kraška hiša (1969).
1.1.1969
Štanjel, gotska lina. Teren 25 - Kraška hiša (1969).
1.1.1969
Opuščena hiša v Štanjelu, okno. Teren 25 - Kraška hiša (1969).
1.1.1969
Matavun 10, okno. Teren 25 - Kraška hiša (1969).
1.1.1969
Zegova opuščena hiša v Koprivi. Teren 25 - Kraška hiša (1969).
Griže 7 (lastnik hiše Orel Dario 19), domačija z letnico 1733. Teren 25 - Kraška hiša (1969).
1.1.1969
Okno na opuščeni hiši v Divači. Teren 25 - Kraška hiša (1969).
1.1.1970
Kašča iz okrog 1530. leta, Martuljk 25. Teren 26 - Alpska hiša - Gorenjska (1970).
1.1.1970
Brode v Poljanski dolini, Urbanova hiša. Teren 26 - Alpska hiša - Gorenjska (1970).
1.1.1970
Suha št. 11. Teren 26 - Alpska hiša - Gorenjska (1970).
1.6.1970
Okno na Škrjančevi hiši v Podkornu. Teren 26 - Alpska hiša - Gorenjska (1970).
1.1.1970
Predmost 11, Poljane pri Škofji Loki. Teren 26 - Alpska hiša - Gorenjska (1970).
1.1.1970
Suha pri Škofji Loki, Španova hiša. Teren 26 - Alpska hiša - Gorenjska (1970).
1.1.1970
Brode v Poljanski dolini, Urbanova hiša. Teren 26 - Alpska hiša - Gorenjska (1970).
1.1.1970
Lesce, hiša na trgu. Teren 26 - Alpska hiša - Gorenjska (1970).
1.1.1969
Štorje, okno na starem župnišču. Teren 25 - Kraška hiša (1969).
1.1.1969
Štanjel, gotska lina. Teren 25 - Kraška hiša (1969).
1.8.1951
Okno, značilno za predele okrog Škofič. Klopiče 16, vulgo pri Primik Iz fototeke študentskih ekip...
Okno na Bistrici na Zilji. Iz fototeke študentskih ekip. Pridobljeno leta 1961. Neg. št. 239 (...
Strešno okno na "Močilnikovi hiši". Iz fototeke študentskih ekip. Pridobljeno leta 1961...
28.8.1957
Okno na zapah (v leseni hiši), Šmihel 9, Jože Fabjan, pri Vrtačku.
28.8.1957
Skica 3 oken na zapah na končni steni lesene hiše, Šmihel 9, pri Vrtačku, Jože Fabjan.
Okenska mreža na hiši, Breg 4. Teren 14- Okolica Žužemberka (1.-28.8.1957).
28.8.1957
Okno v veži (poleg ognjišča), Malo Lipje 4, Frančiška Žnidaršič, pri Mohorički.
30.10.1951
Detajl hiše - okno. Lastnik Rudolf Železnik, Gorenje Laknice 5.
30.8.1961
Okenska mreža. Škrljevo.
1.6.1964
Novo okno v Kotarski hiši. Teren 21 - Škocjan na Dolenjskem, junij, julij in avgust 1964 ter pozimi...
1.6.1964
Zazidano in novo okno, "v Rebri", Jože Perhaj, Medvedica 10. Teren 21 - Škocjan na...
Okno v stari Tinjenčevi hiši, do leta 1922, Mačkovlje 1. Sedaj "štala" (hlev) last Tula...
Okno v stari Tinjenčevi hiši, do leta 1922, Mačkovlje 1. Sedaj "štala" (hlev) last Tula...
1.11.1963
Dušnik nad oknom, pri Lemežu, Ljubnica. Teren 20 - Južno Pohorje (1.-14.VII.1963).
1.1.1956
Okno na smuk, Gal Ignac, Orehovec 10.
4.10.1965
Vrata v zidanico (klet) pod Margetino hišo, Janez Štefanič, Drašiči 14. Teren 22 - Drašiči, Bela...
Veliki Repen 9, okno, letnica okoli 1806. Teren 24 - Repen (za tematsko razstavo o kraški hiši),...
Veliki Repen 31, okno z letnico 1831. Teren 24 - Repen (za tematsko razstavo o kraški hiši), 1968.
15.07.1928
SEM;F-0001277
Hiša z letnico 1771, Skaručna pri Vodicah št. 29, pri Nimru, Andrej Nahtigal (+1848).
01.01.1950
630:LJU;F-0000032/I
Bogojina št. 76, Ošlajeva hiša. Teren I - Koroška, Štajerska, Prekmurje.
01.01.1950
630:LJU;F-0000051/I
Ošlaj, Filovci 5 (okno). Teren I - Koroška, Štajerska, Prekmurje.
01.01.1950
630:LJU;F-0000052/I
Ošlaj, Filovci 5 (okno). Teren I - Koroška, Štajerska, Prekmurje.
01.10.1959
630:LJU;F-0000690/I
Okno s "presmecem", Bunčani 17, Osterc Franca. Teren I - Koroška, Štajerska, Prekmurje...
01.01.1965
630:LJU;F-0001166/I
Okenski okvir na hiši v Paradižu, Haloze. Teren I - Koroška, Štajerska, Prekmurje.
630:LJU;F-0001317/I
Cerkev v Sv. Štefanu, Koroška. Stranski vhod, gotski portal. Teren I - Koroška, Štajerska,...
01.05.1972
630:LJU;F-0001459/I
Del hiše, Varga Franc, Kapca 121. Teren I - Koroška, Štajerska, Prekmurje.
01.12.1972
630:LJU;F-0001492/I
Okna stare hiše z ognjiščem na trgu v Ljubnem (nasproti zadružnega doma). Teren I - Koroška,...
01.07.1975
630:LJU;F-0001658/I
Okno, Strojna, bivša mežnarija. Teren I - Koroška, Štajerska, Prekmurje.
F0000054
Hiša, pročelje, 18. stoletje, Preska pri Medvodah.
F0000080
Lesena kmečka hiša.
F0000158
Lesena hiša s slamnato streho, lastnik: Melačevi, Markovci 15.
F0000482
Okna in hodnik hiše, Preska pri Medvodah.
Freska na hiši Podreber št. 13 pri Polhovem Gradcu.
21.04.1924
SEM;F-0001156
Gunclje št. 4- Komanova hiša, št. 5- Krvinova bajta, št. 6- Robova hiša.
01.01.1933
630:LJU;F-0047689
Moški ob oknu, Makedonija. V: album IV, 1931-1940.
Veliki Repen 28, kamnito okno v pritličju, 18. stoletje. Teren 24 - Repen (za tematsko razstavo o...
Veliki Repen 50, lina ("rozeta") na zatrepu - 19. stoletje. Teren 24 - Repen (za tematsko...
1.1.1971
Okno prezidane hiše, Melinci 52. Teren 27 - Panonska hiša - Prekmurje, Pomurje, Obsotelje (1971).
1.1.1971
Detajl s hiše, Tešanovci 71. Teren 27 - Panonska hiša - Prekmurje, Pomurje, Obsotelje (1971).
1.9.1971
Hiša (in okna) iz leta 1837 pri Gašperinu, Mostec 19 pri Brežicah (Ivan Gašperin). Teren 27 -...
1.9.1971
Lesena, rdeče barvana hiša - bele proge, okno pri hiši, Kapele 4, Merslavić Marija. Teren 27 -...
8.12.1976
Hiša z letnico 1789 ( z zadnje strani). V hiši na tramu je napis: 17 IHS 89 Balash Vozlicz INO MA:...
28.8.1958
Goški pil
1.8.1958
Tabor (Erzelj), hiša z gotskimi okni in vrati, pri Kovačkovih, Jože Mesesnel, Erzelj 20. Teren 15...
1.8.1958
Okno Rodmanovega hrama, Lozice. Teren 15 - Vipava, 1. - 28.8.1958.
1.8.1958
"Ključ" (sklepnik stare kalone) pod žlebom, Loka 20, pri Novakovih. Teren 15 - Vipava, 1...
1.8.1958
Okno na Bognarjevi štali, Vipava 151. Teren 15 - Vipava, 1. - 28.8.1958.
1.8.1958
Gotsko okno na Počkarjevi štali (nekoč hiša), Goče. Teren 15 - Vipava, 1. - 28.8.1958.
1.7.1980
Razdrto št. 14, stara kaplanija iz 19. stoletja - kamnoseško obdelani detajli oken. Teren 33 -...
1.7.1980
Polknice svinjaka. Teren 33 - Postojnsko, Pivško.
Freska na hiši Podreber št. 13 pri Polhovem Gradcu.
1.1.1948
Lesena mreža na oknu. Lastnica Marija Štibernik, pri Štrublu.
1.1.1949
Okno. Lastnica Marija Sivec, pri Sivčevih, Gojniče 3.
3.8.1951
Lesene galtre na oknu štale (hleva). Sužid 37.
3.8.1951
Ok'nce na kašti. Sužid 16...
3.8.1951
Štalno okence (hlevno okno). Potoki 7.
3.8.1951
Žlemperke - okno za klet. Potoki 8.
3.8.1951
Okno z zapahom (značilno). Robidišče 7.
3.8.1951
Okno in vetrnjak (polkna). Staro selo.
3.8.1951
Mreža na oknu štale (hleva). Sužid 14.
31.7.1952
Okno. Lastnik Anton Špik, Trenta 53.
15.9.1952
Okno "na smuk". Lastnica Neža Zagorc - pri Jernejčkovih, Javorovica 8...
15.8.1952
Okna in lesena zunanja stena iz brun Frankotove hiše, pri Frankotu, Gor. Vrhpolje 60. Teren 9-...
31.8.1953
Grterada na kletnem oknu (okenska mreža).
31.7.1953
Okno z železno mrežo ("grterada"), Imenje. Teren 10- Goriška Brda (31.7.-31.8.1953)...
31.8.1953
Garterada (okenska mreža). Lastnik Vuga Franc, Vedrijan 48.
31.8.1953
Okenska mreža. Pristavo 8.
31.8.1953
Grterada na kletnem oknu (okenska mreža). Imenje 63.
3.8.1951
Ok'nce (okno). Sužid...
1.1.1950
Okno v hlevu. Lastnica Marija Trlep - pri Povzarju, Šentpavel 21.
1.1.1949
Okno. Lastnik Ivan Zaviršek, Šmarje 24.
1.8.1949
Okno pri kašči z vrezanim čarovnim znamenjem, Paradišče. Teren 2: Šmarje- Sap- Polica (Grosuplje)...
1.1.1949
Okenska mreža. Tlake 3.
1.1.1949
Okenska mreža. Gojniče 8.
1.1.1949
Okenska mreža. Tlake 10.
Okno kašče, lastnica Marija Omahen, Dol. vas 8.
1.7.1950
Pogled na okno, Labor 14, lastnik Andrej Kocjančič.
1.7.1950
Lopar št. 16, Bembič Dito, Berin, nad "šejerjem" (=pragom) od okna trikot. Teren 4 -...
1.7.1949
Šikova hiša - pogled spredaj, prerez, tloris, detajl okna. Lastnik Anton Šik, Dekani 76.
1.7.1949
Okno s polkni. Dekani 108
1.1.1950
Okno. Lastnik Vinko Gruden - pri Kožuharju, Šentpavel 6.
1.1.1951
Okno od zunaj, Šentpavel 21.
1.1.1950
Okno v hiši. Lastnica Marija Trlep - pri Povzarju, Šentpavel 21.
1.1.1950
Lina v kevdru (kleti). Lastnica Marija Trlep - pri Povzarju, Šentpavel 21.
1.1.1950
Okno na zapah. Lastnik pri Mežnarju, Šentpavel 22.
31.8.1953
Gotsko okno. Lastnik Rusjan Maks, Kozana 90.
31.8.1953
Garterada (okenska mreža). Lastnik Zamar Anton, Fojana 51.
31.8.1953
Okenska mreža. Slavče 59.
30.7.1954
Okno lesene hiše, špranje zamazane z malto. Peternel Katarina, "na Robu", Gorenji Novaki...
30.7.1954
Stara okna v nadstropni hiši. Pri Graparju. Peternel Peter, Dolenji Novaki 11. Teren 11-...
30.7.1954
Staro okno na kleti pri Lukšu, Laharnar Roman, Šentviška Gora 15. Teren 11- Cerkljansko (30.7.-1.9...
31.8.1954
Bajta: južna fasada, zapad. fasada, tloris pritl., detajl okna. na Robu, Gorenji Novaki 53.
31.8.1954
Gajter (okenska mreža). Cerkljanski Vrh, Sedej Jožef, u Kotniku.
31.8.1954
Vežna vrata in okno. Jazne 19.
31.8.1954
Okenski "gajtri" na Nejci (zapuščena hiša), Ravne...
31.8.1954
Vrata z oknom na zapah. Plužnje 25.
31.8.1954
Ta velika vrata zapuščene hiše v Plužnjah.
1.1.1948
Okenska mreža. Lastnik Alojz Štefe, Vrbičje 4.
1.1.1948
Lesena mreža na oknu. Lastnik Janez Javonik.
1.1.1948
Okenska mreža pri Bradaču. Lastnik Kraljič, Velike Lipljene 4.
1.1.1948
Lesena mreža na oknu. Lastnik Janez Javonik.
1.8.1948
Lesena okenska mreža (mačke), pri Štrublu, Pece 7. Teren 1 - Št. Jurij- Škocjan- Turjak, 1.8.-15.9...
1.1.1948
Okenska mreža. Lastnik Janez Tomšič, Rogatec 5.
31.8.1954
Okenski "gajtri" (okenski mreži) na Nejci (zapuščena hiša), Ravne...
30.7.1954
Gajtri na hiši "pri Planinc". Nažgon Gabriel, Ravne 48. Teren 11- Cerkljansko (30.7.-1.9...
31.8.1955
Kuhinjsko okno, znotraj in zunaj, Obrov 25.
31.8.1955
Mreža na oknu, pri Kovačevih, Rožice 17, Jankovič Ivana.
1.8.1955
Okno podrte hiše v Rožicah. Teren 12- Brkini (1.-31.8.1955).
31.8.1955
Okno od hiše, Obrov 25, pri Ceglarjevih.
31.8.1955
Oknik s križi, Račice 85.
31.8.1955
Vokence (okence) na lupi- skozi porinejo voje od voza, Brezovo Brdo 13, pri Lovrinovih.
31.8.1955
Okno, Hrušica 18, pri Cekavi.
31.8.1955
Okno, Podbeže.
31.8.1955
Okno in detajl, Kozjane 13, pri Bregarjevih.
31.8.1955
Okno od kambre, "Tarinčeva", Podgrad 76, pri Buženovih...
31.8.1955
Detajl iz "hiše", okno, pri Nograjkinih, Ceglar Franc, Obrov 24...
31.8.1954
Pərton za na štalo (hlev) v opuščeni hiši na Nejci - Ravne.
31.8.1954
Pərton. Vrh 4 - Šentviška Gora, Laharnar Jožef, Jerovca.
31.8.1954
Gajtri (okenska mreža). Gor. Jazne.
31.8.1954
Gajtre - kovano rešeto na oknu (na opažu hiše letnica 1836). Lastnik pri Bevku, Zgornje Ravne 15.
1.1.1948
Staro hišno okno (zadaj zabito). Lastnik Jože Križman, Veliki Ločnik 3.