Subscribe to RSS - Medsebojni odnosi in razmerja

Slovenski etnografski muzej

Medsebojni odnosi in razmerja

01.06.1914
630:LJU;F-0047190
Pirc-Sršen-Petje-Štrukelj, dijaki, sošolci na učiteljišču. V album I, dijaško obdobje.
630:LJU;F-0048069
Hilda Švegelj z vrstnicami pred Bohinjskim jezerom. V: album VIII.
630:LJU;F-0048107
Hilda Švegelj z vrstnicami v čolnu na Bohinjskem jezeru. V: album VIII.
630:LJU;F-0048124
Kranjske šolarke - Hilda Švegelj z vrstnicama. V: album VIII.
630:LJU;F-0048125
Kranjski šolarki po ulici nosita knjige - Hilda Švegelj z vrstnico. V: album VIII.
01.01.1960
630:LJU;F-0048142
Hilda Švegelj s sodelavkami pri delu, Telekomunikacije Pržanj leta 1960. V: album VIII.
01.01.1960
630:LJU;F-0048143
Hilda Švegelj s sodelavkami, Telekomunikacije Pržanj leta 1960. V: album VIII.
01.01.1960
630:LJU;F-0048144
Hilda Švegelj s sodelavci, Telekomunikacije Pržanj leta 1960. V: album VIII.
01.01.1960
630:LJU;F-0048145
Hilda Švegelj s sodelavci, Telekomunikacije Pržanj leta 1960. V: album VIII.
01.05.1972
630:LJU;F-0001460/I
Varga Rozika in Franc, Kapca 121 (Romih Albin in Ljudmila Bras). Teren I - Koroška, Štajerska,...
01.05.1972
630:LJU;F-0001461/I
Varga Rozika in njen mož Franc, Kapca 121. Teren I - Koroška, Štajerska, Prekmurje.
29.5.1930
F0041590
Skupina muslimanskih intelektualcev: Sedita Zaim-beg Zečević, danes lastnik prenočišč in kavarne, v...
29.9.1932
F0042548
Prof. Murko in inž. C. Stanko Murko na parniku med Barom in Budvo na zaključku potovanja leta 1932.
630:LJU;F-0048020
Hilda Kozak z družbo na plaži, Crikvenica. V: album VII.B.
630:LJU;F-0048015
Hilda Kozak na plaži s Kozakovim vnukom in prijatelji, Crikvenica. V: album VII.B.
630:LJU;F-0047392
Fige z otoka, 1931-1933. Skupina ljudi je zbrana ob polni košari fig. V: album II, 1925-1940.
630:LJU;F-0047521
Ženske se pogovarjajo. V: album IV, 1931-1940.
630:LJU;F-0047575
Množica ljudi na zamrznjenem in zasneženem Blejskem jezeru. V: album IV, 1931-1940.
630:LJU;F-0047577
Konj vleče moškega na saneh po zamrznjenem in zasneženem Blejskem jezeru, okoli so ljudje, ki ju...
01.01.1931
630:LJU;F-0047607
Ženske na črnogorski ulici. V: album IV, 1931-1940.
630:LJU;F-0047624
Skupina ljudi je zbrana ob polni košari fig. V: album IV, 1931-1940.
01.01.1933
630:LJU;F-0047690
Skupina ljudi na ulici, Makedonija. V: album IV, 1931-1940.
01.01.1972
630:LJU;F-0047763
Hilda Kozak s sorodnicami na klopi pred hišo, Primskovo. V: album V, od 1950 dalje.
630:LJU;F-0047863
Prijateljici pred spomenikom Iliriji, Trg francoske revolucije. V: album VI, Rogelj - Poirier.
630:LJU;F-0047914
Joža Kozak na plaži s prijateljem. Crikvenica, 60. leta 20. stoletja. V: album VII.A.
630:LJU;F-0047915
Zakonca Kozak na plaži s prijateljema. Crikvenica, 60. leta 20. stoletja. V: album VII.A.
29.9.1932
F0045882
Prof. Murko in inž. C. Stanko Murko na parniku med Barom in Budvo na zaključku potovanja leta 1932.