Subscribe to RSS - Hiša

Slovenski etnografski muzej

Hiša

31.7.1953
Medana. Teren 10- Goriška Brda (31.7.-31.8.1953).
31.7.1953
Godcarjeva hiša (zapuščena), Slapnik 5. Teren 10- Goriška Brda (31.7.-31.8.1953).
31.8.1953
Hiša (zadnja stran). Lastnik Bučinel Anton, Višnjevik 24.
31.8.1953
Fasada - 2 etaži. Lastnik Markočič Alojz, pri Šturenšč, Zali Breg 11.
31.7.1953
Baraka in hiša, Marinič Leopold, Orehovlje 1. Teren 10- Goriška Brda (31.7.-31.8.1953).
31.7.1953
Hiša ob poti v Kožbano (pri Kovačih). V celoti s štalo (hlevom). Teren 10- Goriška Brda (31.7.-31.8...
31.7.1953
Hiše v Kojskem. Teren 10- Goriška Brda (31.7.-31.8.1953).
31.7.1953
Tomažičeva hiša, Snežatno 75 (na levi porton, last Obidič Vinko, Snežatno 74). Teren 10- Goriška...
31.7.1953
Zapuščena vrhhlevna hiša, Vrhovlje 34. Teren 10- Goriška Brda (31.7.-31.8.1953).
31.8.1953
Hiša, fasada - 3 etaže. Lastnik Fikfak Neža, pri Grbunovih, Slapnik 7.
31.8.1953
Hiša, fasada + 2 etaži. Lastnik Markočič Katarina, pri Gucarji, Slapnik 5.
31.7.1953
Nozno št. 5, pri Klančarjevih. Teren 10- Goriška Brda (31.7.-31.8.1953).
31.7.1953
Rojstna hiša pesnika Alojza Gradnika, Medana 33. Teren 10- Goriška Brda (31.7.-31.8.1953).
31.7.1953
Hiša (hram) pri Sk?dernjevih, Slavče 59, Leopold Kristančič. Teren 10- Goriška Brda (31.7.-31.8...
31.7.1953
Hiša, slikana skozi porton. Srebrnič Jože, Kozana 78. Teren 10- Goriška Brda (31.7.-31.8.1953).
31.7.1953
Godcarjeva hiša (zapuščena), detajl, Slapnik 5. Teren 10- Goriška Brda (31.7.-31.8.1953).
31.7.1953
Novejša manjša hiša, Gašperin Jožef, Šmartno 146. Teren 10- Goriška Brda (31.7.-31.8.1953).
31.7.1953
Hiša ob poti v Kožbano (pri Kovačih). Teren 10- Goriška Brda (31.7.-31.8.1953).
31.7.1953
Med hišama v Brdcah. Teren 10- Goriška Brda (31.7.-31.8.1953).
31.7.1953
Hiša (detajl) Neže Fikfak, Slapnik 7. Teren 10- Goriška Brda (31.7.-31.8.1953).
31.7.1953
Vrhhlevna hiša pri Drejevih, Vrhovlje 40. Teren 10- Goriška Brda (31.7.-31.8.1953).
31.8.1953
Hiša. Lastnik Bučinel Anton. Višnjevik 24.
31.7.1953
Skupina hiš v Krasnem, slikano z zvonika "tera". Teren 10- Goriška Brda (31.7.-31.8.1953).
31.7.1953
Stara zapuščena hiša (kamin in žbatafur ter hlev za svinje), Godcarjeva, Slapnik 5. Teren 10-...
31.7.1953
Hiše v Kozani. Teren 10- Goriška Brda (31.7.-31.8.1953).
31.7.1953
Hiša, Marinič, Vedrijan 50. Teren 10- Goriška Brda (31.7.-31.8.1953).
31.7.1953
Medana, skupina hiš. Teren 10- Goriška Brda (31.7.-31.8.1953).
31.7.1953
"Škarpada"- ojačitev v zidu, značilno za hiše ob cesti, Korenjak Lado, Vipolže 53. Teren...
31.7.1953
Hiša Peršolja Jožefa, Šmartno (na desni vhod v vas). Teren 10- Goriška Brda (31.7.-31.8.1953).
31.7.1953
Motiv iz Medane. Teren 10- Goriška Brda (31.7.-31.8.1953).
Hiša pokrita s "skrlami" (kamni), Jakin Jožef, Hum 20. Teren 10- Goriška Brda (31.7.-31.8...
31.7.1953
Detajl iz hiše Zamar Korado, Fojana 51. Teren 10- Goriška Brda (31.7.-31.8.1953).
31.8.1953
Hiša, fasada - 2 etaži. Fojana 23, 24. Lastnika Simsič Jožef in Zamar Jožef.
31.7.1953
"Gasa Borh" v Kozani. Teren 10- Goriška Brda (31.7.-31.8.1953)...
31.7.1953
Nova hiša (l. 1951) delana "na pavjon", Marinič Anton, Šlomberk 12. Teren 10- Goriška...
31.7.1953
Hiša, na koncu štala (hlev). Marinič Ivan, Gradno 40. Teren 10- Goriška Brda (31.7.-31.8.1953).
31.7.1953
Hiša, desno štala (hlev), pri Skedernjevih, Kristančič Leopold, Slavče 59. Teren 10- Goriška Brda (...
31.7.1953
Motiv iz Slapnika, desna stara hiša zapuščena. Teren 10- Goriška Brda (31.7.-31.8.1953).
31.7.1953
Hiša, spodaj klet (zapuščeno), Slapnik. Teren 10- Goriška Brda (31.7.-31.8.1953).
31.7.1953
Porton in hiša, Snežatno 104, Bordon Nando. Teren 10- Goriška Brda (31.7.-31.8.1953).
31.7.1953
Hiša pred Dobrovem. Teren 10- Goriška Brda (31.7.-31.8.1953).
31.7.1953
Medana. Teren 10- Goriška Brda (31.7.-31.8.1953).
31.7.1953
Breg št. 7, pri Joščovih. Teren 10- Goriška Brda (31.7.-31.8.1953).
31.7.1953
Kolonska hiša (nekdaj), Fojana 35, pri Žamarjevih. Teren 10- Goriška Brda (31.7.-31.8.1953).
31.7.1953
Stara hiša, pokrita s "skrlami". Nad okni tudi "skrle", Kozana. Teren 10-...
31.8.1953
Hiša. Lastnik Mavrič Jožef, pri Drejevih, Vrhovlje 40.
31.8.1953
Del zapuščene Tonkove hiše z okensko preklado z letnico 1568.
31.7.1953
Slavče 59, pri Sk?d?rnjevih. Teren 10- Goriška Brda (31.7.-31.8.1953).
Hiša. Lastnik Badistuta Ivan, Hum 54.
1.8.1955
Slope v Brkinih, dvorišče, hiša z arkadami, delno krita s slamo. Teren 12- Brkini, posneto v času...
1.8.1955
Godčeva in Nančetova hiša na Barki. Teren 12- Brkini (1.-31.8.1955).
Del podrte hiše, pri Ikotovih, Gradišče 13. Teren 12- Brkini (1.-31.8.1955).
1.1.1955
Stara hiša, pri Matičetovih, Ivan Kocjančič, Velike Loče 13. Teren 12- Brkini, posneto v času...
1.8.1955
Hiša v Tatrah. Teren 12- Brkini, posneto v času terenskega dela od 1.-31.VIII.1955.
31.8.1955
Hiša in štala (hlev), Potok 11, pri Godcu.
Stara Kmetova hiša (podaljšek hiše pri Kmetovih, Andrej Carič, Gradišče 40). Teren 12- Brkini (1.-...
31.8.1955
Situacija Miščevega grunta, hiša pri Miščevih, Zidarič Jože, Podgrad 64, 2 fasadi, 2 tlorisa.
1.1.1955
Hiša pri Žokinih, Jože Kresevič, Račice 55. Teren 12- Brkini, posneto v času terenskega dela od 1.-...
31.8.1955
Hiša, pri Počkaj (Čeh), Počkaj Anton, Slope 1 (31).
1.1.1955
Picezova hiša (Marija Stopar) Račice 23 in 24 (sedaj imata dva brata). Teren 12- Brkini, posneto v...
1.8.1955
Primer stare s slamo krite hiše, pri Mišičevih, Podgrad 64. Teren 12- Brkini (1.-31.8.1955).
1.8.1955
Golac št. 20, pri Krajnovih. Hiša s kalonjama. Na sredinskem stebru napis: TOME IVRISSEVIIS DI IVE...
Stara, nepredelana hiša z značilnim vhodom (sedaj v njej seno), pri Koučanovih, Gradišče 22. Teren...
1.8.1955
Podrta hiša v Rožicah. Teren 12- Brkini (1.-31.8.1955).
1.8.1955
Hiša št. 11 v Potoku, pri Godcu (od zadaj). Teren 12- Brkini (1.-31.8.1955).
1.8.1955
Grgurjeva hiša, Gostinčič Martin, Rjavče 11 (v veži levo štala- hlev). Teren 12- Brkini (1.-31.8...
Fasada, tloris zapuščene stare kmetove hiše, Gradišče 39.
1.8.1955
Hiša s kalonjo. "Kalonja" (vhod v hišo) št. 17, Golac, pri Cepčevih. Napis 1806 Ive...
1.8.1955
Pirčeva hiša, Rjavče 15. Teren 12- Brkini (1.-31.8.1955).
1.8.1955
Kovačeva hiša, Jože Jankovič, Barka 17. Teren 12- Brkini (1.-31.8.1955).
1.1.1955
Del hiše, stara hiša pri Matičetovih, Ivan Kocjančič, Velike Loče 13. Teren 12- Brkini, posneto v...
1.1.1955
Stara hiša pri Južinolovih, Marija Jelenič, Račice 20. Teren 12- Brkini, posneto v času terenskega...
Dve "k?lonji" pri stari hiši, pri Kmetovih, Andrej Carič, Gradišče 40. Teren 12- Brkini (...
1.1.1955
Kosova hiša (Ivan Maslo), Hrušica 17. Teren 12- Brkini, posneto v času terenskega dela od 1.-31...
31.7.1953
Kolonske hiše v Drnovku pri Obljubkovih. Teren 10- Goriška Brda (31.7.-31.8.1953).
31.7.1953
Kojsko, pogled z župnijskega vrta proti Sv. Križu. Teren 10- Goriška Brda (31.7.-31.8.1953).
31.8.1953
Hiša. Lastnik Markočič, Slapnik 5.
31.7.1953
Nekdanja kolonska hiša (danes štala- hlev in senik), Fojana 19, Polenčič Jožef. Teren 10- Goriška...
31.7.1953
Medana. Teren 10- Goriška Brda (31.7.-31.8.1953).
31.7.1953
Zapuščena hiša, Snežatno 78. Teren 10- Goriška Brda (31.7.-31.8.1953).
31.7.1953
Hiša v Gorenjem Brezovku. Teren 10- Goriška Brda (31.7.-31.8.1953).
31.8.1953
Fasada - 3 etaže. Lastnik Kristančič Leopold, Slavče 59.
31.8.1953
Hiša, fasada - 4 etaže. Lastnik Mavrič Jožef, pri Drejevih, Vrhovlje 40.
31.7.1953
Hiše v Kozani. Teren 10- Goriška Brda (31.7.-31.8.1953).
31.7.1953
Medana 21, Feri Ivan, v tej hiši je stanovala Gradnikova družina. Teren 10- Goriška Brda (31.7.-31...
31.7.1953
Hiša, Neblo 33. Teren 10- Goriška Brda (31.7.-31.8.1953).
1.1.1955
Korisnikova hiša, Podgorje 34, prislonjena ob breg. Vodnjak v živi steni. Teren 12- Brkini, posneto...
1.8.1955
S slamo krite hiše v Podgradu (Vidanjovi št. 85, Petračevi št. 86). Teren 12- Brkini (1.-31.8.1955).
1.8.1955
Hiša in štala (hlev), pri Kebrovih, Vatovlje. Teren 12- Brkini (1.-31.8.1955).
1.8.1955
Gradiščica - dvorišče. Teren 12- Brkini, posneto v času terenskega dela od 1.-31.VIII.1955.
1.8.1955
Mahnetova hiša s konca, Huje. Teren 12- Brkini (1.-31.8.1955).
31.8.1955
Hiša, pri Hlebčevih, Jankovič Franc, Misliče 2, fasada, 2 tlorisa.
31.7.1953
Gornji Brezovk št. 7, pri Zverjakovih. Teren 10- Goriška Brda (31.7.-31.8.1953).
31.8.1953
Tloris "hiše" s pečjo in žgajnarjem. Lastnik Markovič Katarina, pri Gucarji, Slapnik 5...
31.7.1953
Dorišče v Biljani. Teren 10- Goriška Brda (31.7.-31.8.1953).
31.8.1953
Fasada - 3 etaže. Lastnik Podbršček Julijan, Višnjevik 8.
31.7.1953
Hiša (hram) pri Sk?dernjevih, Slavče 59, Leopold Kristančič. Teren 10- Goriška Brda (31.7.-31.8...
31.7.1953
Hiša, Goljevšek Jože, Slavče 51. Teren 10- Goriška Brda (31.7.-31.8.1953).
1.7.1952
Planina Bala, pogled z vrha. Teren 8 - Trenta - Bovec, 1.7. - 31.7.1952.
31.7.1952
Hiša, fasada in tloris treh etaž. Lastnik Jože Kravanja, pri Tomaži, Trenta 17 - Zadnjica.
1.7.1952
Bavšica 28, pri Činci, Jože Zorč. Teren 8 - Trenta - Bovec, 1.7. - 31.7.1952.
31.7.1952
Hiša - fasada in tloris treh etaž. Lastnik Kavs Avgust, pri Jakcu, Soča 98 - Črešenjca.
1.7.1952
Planina Trbiščna. Teren 8 - Trenta - Bovec, 1.7. - 31.7.1952.
1.7.1952
Stara, še pollesena hiša pri Mas?lci, Sp. Trenta 14. Teren 8 - Trenta - Bovec, 1.7. - 31.7.1952.
31.7.1952
Hiša, fasada, pogled od strani. Trenta 57 - na Klancu.
1.7.1952
Hiša z bajto za sirjenje pri Šile - Trenta 59, pri izviru Soče. Teren 8 - Trenta - Bovec, 1.7. - 31...
1.7.1952
Bajta iz smrekovega lubja, Zg. Trenta - Zapoudnom. Teren 8 - Trenta - Bovec, 1.7. - 31.7.1952.
1.7.1952
Lesena hiša z ognjiščem pri tleh pri Jouži - Jože Kverh, Trenta - Zapoudnam 63. To je ena...
1.7.1952
Trenta: Na Klancu št. 57, pri Pretnarju. Teren 8 - Trenta - Bovec, 1.7. - 31.7.1952.
1.7.1952
Podrta Tožinova hiša na hribu v Trenti (z let. 1806). Teren 8 - Trenta - Bovec, 1.7. - 31.7.1952.
31.7.1952
Hiša - fasada in tlorisa dveh etaž. Lastnik Ana Mrakič, pr Klumpči, Bovec 286 - Bavščica.
1.7.1952
Opuščena hiša pri Houži (pomrli), Trenta 64. Teren 8 - Trenta - Bovec, 1.7. - 31.7.1952.
1.7.1952
Pri Škafarju - Andrej Kverh, Trenta 65. Teren 8 - Trenta - Bovec, 1.7. - 31.7.1952.
1.7.1952
Trenta 65, pri Škafarju. Teren 8 - Trenta - Bovec, 1.7. - 31.7.1952.
1.7.1952
Pri Škafarju - Andrej Kverh, Trenta 65. Teren 8 - Trenta - Bovec, 1.7. - 31.7.1952.
1.7.1952
Pri Tonu, Pod skalo - Trenta. Teren 8 - Trenta - Bovec, 1.7. - 31.7.1952.
1.7.1952
Bavščici 28, pri Činci. Teren 8 - Trenta - Bovec, 1.7. - 31.7.1952.
1.7.1952
Škafarjeva hiša od zadaj, Trenta 65. Pri Škafarju - Andrej Kverh. Teren 8 - Trenta - Bovec, 1.7. -...
1.7.1952
Pri Florju, Trenta 69 - Zapoudnam. Teren 8 - Trenta - Bovec, 1.7. - 31.7.1952.
31.7.1952
Hiša, fasada in tlorisa dveh etaž. Lastnik Andrej Hosner, pri Kurtlnu,Trenta 40 - Zadnjica.
1.7.1952
Planina Trbiščna. Teren 8 - Trenta - Bovec, 1.7. - 31.7.1952.
1.7.1952
"Bajta" za sirjenje, kuho prašičem in pranje, zunaj mleč?nca, Lemovje - Soča 40, pri...
1.7.1952
Nekdanja Fuličeva prestaja na Trdinah nad Čezsočo - preurejena v stanovanjsko hišo. Teren 8 -...
31.7.1952
Hiša - fasada in tlorisa dveh etaž. Lastnik Kravanja Andrej, pri Korečniku, Soča 75.
3.7.1951
Hiša Sužid 20, pri Vanč. Teren 7 - Kobarid, 3.7. - 3.8.1951.
3.7.1951
Sužid 34, pri Vančku, hiša z "vokrno", ki spada k drugi hiši (Štihovi). Teren 7 - Kobarid...
3.8.1951
Hiša - fasada, 4 etaže. Lastnik Anton Bric - pri Matjatu, Breginj 68.
3.7.1951
Hiša Podbela št. 1, pri Mehevcu (bovški tip hiše). Teren 7 - Kobarid, 3.7. - 3.8.1951.
3.7.1951
Hiša pri Kuncu, Staro selo št. 24. Teren 7 - Kobarid, 3.7. - 3.8.1951.
3.7.1951
Hiša pri Čiku, Staro selo št. 19. Teren 7 - Kobarid, 3.7. - 3.8.1951.
3.7.1951
Hiša z gospodarskim poslopjem, Staro selo št. 20, pri Švalc. Teren 7 - Kobarid, 3.7. - 3.8.1951.
3.7.1951
Sužid 23, zapuščena hiša pri Kendu, prej pri Kovačevih. Teren 7 - Kobarid, 3.7. - 3.8.1951.
3.8.1951
Hiša - fasada, 3 etaže. Lastnik Alojz Češornja - pri Štihu, Breginj 80.
1.7.1952
Korečnikova hiša na Vrsniku št. 75 z nizkim "genkom". Teren 8 - Trenta - Bovec, 1.7. - 31...
1.7.1952
Pri Rožnu, Trenta - Log 44. Teren 8 - Trenta - Bovec, 1.7. - 31.7.1952.
1.7.1952
Pri Florju, Trenta 69 - Zapoudnam. Teren 8 - Trenta - Bovec, 1.7. - 31.7.1952.
Andrejččeva pristaja v koritih pri Klužah (last Log 32). Teren 8 - Trenta - Bovec, 1.7. - 31.7.1952.
1.7.1952
"Prestaja" pri Tomažu, last Kravanja Jožefa, Zadnjica - Trenta (to je menda ena...
31.7.1952
Hiša, fasada in tlorisa dveh etaž. Lastnik Anton Kašca, pri Petru, Trenta 18.
31.7.1952
Hiša. Soča 75, pri Korečniku, Vrsnik.
1.7.1952
Pogled po dolini Bavščice (v ospredju Gajgerjeva hiša). Teren 8 - Trenta - Bovec, 1.7. - 31.7.1952.
31.7.1952
Hiša. Bavščica 28.
1.7.1952
Podrta Tožinova hiša na hribu v Trenti (z let. 1806). Teren 8 - Trenta - Bovec, 1.7. - 31.7.1952.
1.7.1952
Hiša, pri Uanči - Sp. Trenta 13, Mlekuž Terezija. Teren 8 - Trenta - Bovec, 1.7. - 31.7.1952.
1.7.1952
Planina Bala, pogled z vzhoda. Teren 8 - Trenta - Bovec, 1.7. - 31.7.1952.
3.7.1951
Matevževa hiša, Robidišče. Teren 7 - Kobarid, 3.7. - 3.8.1951.
31.7.1952
2 hiši. Lastnika Franc Zorč, pri Tajčarji, Bovec 248 in Andrej Hosnar, pri Gornu, Bovec 249.
31.7.1953
Siromašnejša vrhhlevna hiša v Seniku 15, pri Starcevih (Bepo Jerončič). Teren 10- Goriška Brda (31...
15.9.1952
Tloris hiše, fasada, konstrukcija ostrešja, detajl. Lastnik Jože Rešetič, Groblje 11.
15.8.1952
Cvelbarjeva hiša- stara lesena hiša z letnico 1838, Cvelbar Janez, Ostrog 6. Teren 9- Šentjernej na...
15.8.1952
Krhinova bajta, Gorenje Gradišče 11. Teren 9- Šentjernej na Dolenjskem (OLO Novo mesto, 15.8.-13.9...
15.8.1952
Hiša pri Sever Fr., Vratno 10, "Nova gora". Teren 9- Šentjernej na Dolenjskem (OLO Novo...
15.8.1952
Domovanje Pirnar Marije, Ledeča vas ("cvible")- bajtarski dom. Teren 9- Šentjernej na...
15.8.1952
Hiša v Zameškovem, Oštir Jože, Zameško 4. Teren 9- Šentjernej na Dolenjskem (OLO Novo mesto, 15.8.-...
15.8.1952
Č?dinov "stan", Groblje 5 (Črtalič Janez)- kevder (klet), štala (hlev), listnica, pod,...
15.8.1952
Korošičeva hiša, Groblje 4, Korošič Albin. Teren 9- Šentjernej na Dolenjskem (OLO Novo mesto, 15.8...
15.8.1952
Večja lesena hiša, stara 60 let, Cvelbar Anton, Zameško 15. Teren 9- Šentjernej na Dolenjskem (OLO...
15.8.1952
Teren 9- Šentjernej na Dolenjskem (OLO Novo mesto, 15.8.-13.9.1952).
15.8.1952
Hiša v Šentjerneju, zidana iz kamna. Teren 9- Šentjernej na Dolenjskem (OLO Novo mesto, 15.8.-13.9...
15.9.1952
Lesena hiša. Lastnik Janez Rudman, Groblje 41.
31.7.1953
Stara hiša, Fojana 33. Teren 10- Goriška Brda (31.7.-31.8.1953).
31.7.1953
Desno hiša Neže Fikfak, Slapnik 7, zadaj hiša Markočič, Slapnik 8. Teren 10- Goriška Brda (31.7.-31...
31.7.1953
Motiv z Vedrijana. Teren 10- Goriška Brda (31.7.-31.8.1953).
31.7.1953
Slapnik 5, pri Gocarju. Teren 10- Goriška Brda (31.7.-31.8.1953).
15.9.1952
Lesena hiša. Lastnica Marija Pisnar, Ledeča vas 19.
15.8.1952
Lesena hiša v Malem Banu 9, Junkar Jože. Teren 9- Šentjernej na Dolenjskem (OLO Novo mesto, 15.8.-...
15.9.1952
Situacija hiše in gospodarskega poslopja. Lastnik Franc Luzar, Dolenja Stara vas 17.
Lesena hiša pri Kranjci, Vrh 1, levo del kašče, delane "na čepe", datirane z letnico 1837...
15.8.1952
Pucljeva hiša (Pucelj Rozalija, Ostrog 38)- lesena, deloma "na čepe". Teren 9- Šentjernej...
15.9.1952
Hiša - tloris, fasada. Lastnik Franc Gorišek, Vratno 14.
15.8.1952
Špajuščova lesena bajta, Groblje 32 (v napol podrti bajti še stanujejo). Teren 9- Šentjernej na...
15.8.1952
Rudmanova lesena hiša, Groblje 41. Teren 9- Šentjernej na Dolenjskem (OLO Novo mesto, 15.8.-13.9...
15.8.1952
Lesena hiša, Veliki Ban 6, Grubar Jože. Teren 9- Šentjernej na Dolenjskem (OLO Novo mesto, 15.8.-13...
15.8.1952
Pucljeva hiša (Pucelj Rozalija, Ostrog 38)- lesena, deloma "na čepe". Detajl. Teren 9-...
15.8.1952
Lesena hiša pri Frankotu, Gor. Vrhpolje 60. Teren 9- Šentjernej na Dolenjskem (OLO Novo mesto, 15.8...
15.9.1952
Tloris hiše in fasada. Lastnica Marija Pirnar, Ledeča vas 19.
15.9.1952
Hiša - tloris in fasada. Lastnica Terezija Franko, Gorenje Vrhpolje 65.
1.7.1952
"Prestaja" (pristaja). Dostop na pristajo- spredaj salarja, France Kverh, Trenta 70 -...
1.7.1952
Pri Škafarju - Andrej Kverh, Trenta 65. Ob plotu "salarja" za ovce. Teren 8 - Trenta -...
1.7.1952
Pri Florju, Trenta 69 - Zapoudnam. Teren 8 - Trenta - Bovec, 1.7. - 31.7.1952.
1.7.1952
Korečnikova hiša na Vrsniku št. 75 z nizkim "genkom". Teren 8 - Trenta - Bovec, 1.7. - 31...
1.7.1952
Dostop na pristajo- spredaj salarja, France Kverh, Trenta 70 - Zapoudnam. Teren 8 - Trenta - Bovec...
15.8.1952
Hiša, lesena, Mali Ban 9. Teren 9- Šentjernej na Dolenjskem (OLO Novo mesto, 15.8.-13.9.1952).
15.8.1952
Hiša pri Jerinšču, Veliki Ban 9, na kletnih vratih letnica 1889. Teren 9- Šentjernej na Dolenjskem...
15.8.1952
Smoličeva hiša s "f?čaro" (letn. 1926), Ostrog št. 16 in Dvojmočeva hiša, Ostrog 17...
15.9.1952
Tloris hiše in 2 fasadi. Lastnica Frančiška Škal - pri Škalu, Šentjernej 34.
15.9.1952
Tloris hiše in fasada. Lastnik Franc Luzar - pri Skdučenu, Dolenja Stara vas 17.
15.9.1952
Situacija hiše in gospodarskega poslopja. Lastnica Frančiška Škal - pri Škalu, Šentjernej 34.
15.8.1952
Teren 9- Šentjernej na Dolenjskem (OLO Novo mesto, 15.8.-13.9.1952).
15.8.1952
Lesena hiša na Novi Gori. Teren 9- Šentjernej na Dolenjskem (OLO Novo mesto, 15.8.-13.9.1952).
15.8.1952
Hišo prekrivajo, Jože Duh, Dolenja Stara vas. Teren 9- Šentjernej na Dolenjskem (OLO Novo mesto, 15...
15.8.1952
Lesena hiša na Novi Gori. Teren 9- Šentjernej na Dolenjskem (OLO Novo mesto, 15.8.-13.9.1952).
15.8.1952
Bajta- svoj čas vinski hram (sedaj v bajti delavnica), Bakše Jože, Cerov Log 38 (Kira). Teren 9-...
Tloris hiše in mlina ter dve fasadi. Lastnik Martin Zagorc - pri Mlinarjevih, Stranje 1.
1.7.1952
Lesena hiša z ognjiščem pri tleh pri Jouži - Jože Kverh, Trenta - Zapoudnam 63. Teren 8 - Trenta -...
31.8.1954
Bajta (hiša): jugozahodna fasada, jugovzhodna fasada, tloris pritličja, tloris kleti. Lastnik...
30.7.1954
Del hiše poleg zadruge na Šentviški Gori. Teren 11- Cerkljansko (30.7.-1.9.1954).
31.8.1954
Hiša: zapad. fasada, južna fasada, konstr. ostrešja, tločrt nadstropja, tločrt pritličja, tločrt...
30.7.1954
Hiša Neže Peternel "u Lamišah", Gorenji Novaki 44. Teren 11- Cerkljansko (30.7.-1.9.1954)...
30.7.1954
Hiša "s konca" in "pərton" z leta 1852. Mlakar Ivan, Kojca 47, Bukovo. Teren 11...
30.7.1954
Hiša. Šentviška Gora št. 30, pri Mežnarju. Teren 11- Cerkljansko (30.7.-1.9.1954).
31.8.1954
Bajta (hiša): vzhodna fasada, južna fasada, tloris pritličja, tloris podstrešja. Lastnik Ciril...
30.7.1954
"Volarjeva bajta" (tu je volar do leta 1952 kuhal in spal). Sedaj bajta za seno. Teren 11...
30.7.1954
Velika kmet. hiša "na Prelas", Brejc Julka, Gorenji Novaki 35 (hiša ima letnico 1793)...
30.7.1954
Hiša, nekdaj bogata kmetija. Na pol podrt toplar (dvojni kozolec) "u Kaludrovš", Gorenje...
30.7.1954
"Bajta" za gostove, last velikega kmeta "na Veharš", Cerkljanski Vrh 22. Teren...
31.8.1954
Bajta (hiša) na kmetiji: jugovzhodna fasada, severozahodna fasada, tloris pritličja. Lastnik Jožef...
30.7.1954
Mretnikova hiša, Pečine 13. Hiša ima "muš" (kukerle). Teren 11- Cerkljansko (30.7.-1.9...
31.8.1954
Klet in situacija doma, Čerin Ivana, na Poklon, Otalež 27.
30.7.1954
Opuščena hiša z leta 1840 "na Nejc", pod vasjo Ravne. Teren 11- Cerkljansko (30.7.-1.9...
30.7.1954
Kmet. hiša, Dolenji Novaki 29, Jemec Frančiška, "u Močil". Teren 11- Cerkljansko (30.7.-1...
30.7.1954
Lesena kmetska hiša iz leta 1664, u Kamnah, Gorenji Novaki. Teren 11- Cerkljansko (30.7.-1.9.1954).
30.7.1954
Dve starejši hiši kriti s korci v Cerknem (levo Cerkno 59 pri Kobadu, desno Cerkno 60 pri Obidu v...
30.7.1954
Hiša in klet ("klit"). Pred hišo kamnita miza (svojčas oštarija). Šentviška Gora 65,...
30.7.1954
Lesena kmetska hiša z leta 1664, u Kamnah, Gorenji Novaki. Teren 11- Cerkljansko (30.7.-1.9.1954).
31.8.1954
Hiša z letnico 1754(?): jugozahodna fasada, severozahodna fasada, prerez, konstrukcija ostrešja,...
30.7.1954
Zadnja stran hiše "na Danikovš", Čeferin Franc, Jazne 26. Teren 11- Cerkljansko (30.7.-1...
Novejša "bajta", Planina 5. Teren 11- Cerkljansko (30.7.-1.9.1954)...
31.8.1954
Bajta. Otalež 46.
30.7.1954
Hiša - "stegnjeni" tip doma; na cesti ekipa, ki gre na delo. "Nemc", Bukovo...
31.8.1954
Hiša: jugozahodno lice, tloris pritličja, tloris nadstropja. Lastnik Franc Jeram - "u Ognc...
30.7.1954
Lesena Kašperjeva bajta, pred 77 leti prenešena iz Poljane (tam Fajdəlnova bajta), Podlanišče 41...
Vrsta "bajt" v Košaniji (del vasi Planina). Teren 11- Cerkljansko (30.7.-1.9.1954)...
30.7.1954
"Volarjeva bajta" (tu je volar do leta 1952 kuhal in spal). Sedaj bajta za seno. Teren 11...
30.7.1954
Lesena hiša z okenci "na zapah". Peternel Katarina, "na Robu", Gorenji Novaki...
30.7.1954
Hiši št. 26 in 30, Šentviška Gora. Teren 11- Cerkljansko (30.7.-1.9.1954).
30.7.1954
Bajta pri Tonetu, Ciril Pagon, Žabže 63, Bukovo. Teren 11- Cerkljansko (30.7.-1.9.1954).
30.7.1954
Kmet. hiša, opaž iz slame, Zakraj 1, Feltrin Jakob. Teren 11- Cerkljansko (30.7.-1.9.1954).
31.8.1954
Hiša iz leta 1793: jugovzh. fasada, jugozah. fasada, tloris pritličja, tloris nadstr. Na Prelaz,...
30.7.1954
Predelana hiša v Labinjah. Teren 11- Cerkljansko (30.7.-1.9.1954).
30.7.1954
Hiša z zadnje strani "na " raufənku" petelin "da vreme prerokuje"), Krnice...
30.7.1954
Del podrte hiše nad vasjo Prapetno. Teren 11- Cerkljansko (30.7.-1.9.1954).
31.8.1954
Zidan ornament na hiši (na steni) za številko. Tilnik 24 - Šentviška Gora, Raspet Štefan.
30.7.1954
Velika kmet. stara hiša (glej tloris), Mlakar, Jazne. Teren 11- Cerkljansko (30.7.-1.9.1954).
31.8.1954
Hiša; sev.zahodna fasad, jugovzh. fasada, severovzh. fasada, tloris podstrešja, tloris pritličja,...
30.7.1954
Stara lesena hiša "bajta s čukom" (frčado). Lahajnar Jernej, Dolenji Novaki 27. Teren 11...
30.7.1954
Dve stari bajti v cerknem " u grdcih". Teren 11- Cerkljansko (30.7.-1.9.1954)...
30.7.1954
Hiša od zadaj (stranišče v nadstropju hiše), Laharnar Franc, Vrh 3, "Jerovca". Teren 11-...
30.7.1954
Del stare kmet. hiše (z leta 1752), Laharnar Franc, Vrh 3 - "Jerovca". Teren 11-...
30.7.1954
Hiša od spredaj, Peternel Katarina, "na Robu", Gorenji Novaki 53. Teren 11- Cerkljansko (...
30.7.1954
Hiša s freskami in sončno uro z letnico 1775. Lastnik Laharnar Romana, pri Lukšu, Šentviška Gora 15...
30.7.1954
Kmečka hiša, Zajc Jernej, Plužnje 25. Teren 11- Cerkljansko (30.7.-1.9.1954).
30.7.1954
Hiša Prezelj Peter, Ravne 19 (zadaj desno klet iste hiše). Teren 11- Cerkljansko (30.7.-1.9.1954).
31.8.1954
Klet: jugozap. lice, jugovzh. lice, severovzh. lice, tločrt kleti, tločrt hrama, na Poklon, Otalež...
1.1.1948
Pri Bramurju. Lastnik Anton Petrič, Mali Ločnik 2.
1.1.1948
Kajža, Rožnik 13.
1.8.1948
Hiša datirana z letnico 1789, Vrbičje 12. Teren 1 - Št. Jurij- Škocjan- Turjak, 1.8.-15.9.1948.
1.8.1948
Pri Korošcu, Vino št. 15. Teren 1 - Št. Jurij- Škocjan- Turjak, 1.8.-15.9.1948.
1.8.1948
Male Lipljene 3 (Sever). Teren 1 - Št. Jurij- Škocjan- Turjak, 1.8.-15.9.1948.
1.10.1948
Koroščeva hiša, Anton Korošec, hiša z ognjiščem, Vino št. 3 (stara št. 15). Teren 1 - Št. Jurij-...